Rešenja za velike sisteme

Financial and banking
Government
Oil&Gas
Energy and Utilities
Streamline and automate digital banking operations for various finance, risk, and compliance systems to reduce cost and complexity, while driving sales of innovative products and services.
Implement integration and end user-centric solutions to improve government services and streamline internal processes through robust software, enterprise mobility and analytics.
Provide oil and gas enterprises with best practices to help improve the productivity, efficiency, and safety of their critical assets.
Handle the end-to-end process of energy generation, transmission, distribution, and retail by digitizing energy management systems to meet changing regulatory, environmental, operational, customer, and technological needs.

Work Management Solution

Rešenje za upravljanje procesom rada je rešenje koje omogućava komunikaciju i dodelu zadataka između naručioca posla i izvođača. Namenjeno je kompanijama koje imaju više izvođača radova i žele da sa njima komuniciraju kroz jedinstvenu platformu. Podržan je ceo ciklus jedne aktivnosti – od objavljivanja, preko izvođenja, do zatvaranja i unosa stvarno izvršenih vrednosti. Ovo rešenje moze biti integrisano sa IBM Maximo ili nezavisno od njega. U slučaju integracije sa Maximom, korisnici naručioca rade svoje aktivnosti u Maximu, dok izvođači svoj deo procesa rade putem našeg rešenja.

Procurement Management Solution

Rešenje za upravljanje nabavkama je rešenje koje prati ciklus nabavke i kompletnu komunikaciju između naručioca i dobavljača. Namenjeno je kompanijama koje svakodnevno sarađuju sa većim brojem dobavljača i žele da taj proces sprovode na unificiran način i kroz jedinstvenu platformu. Pokriven je ceo ciklus nabavke: od zahteva za ponudom koji se šalje svim ili odabranim ponuđačima, odabira željenog dobavljača, kreiranje i praćenje porudžbine, do slanja fakture. Ovo rešenje može biti integrisano sa IBM Maximo ili nezavisno od njega. U slučaju integracije sa Maximom, korisnici naručioca rade svoje aktivnosti u Maximu, dok izvođači svoj deo procesa rade putem našeg rešenja.

eCommerce

eCommerce je dodatak Maximo softveru. To je komponenta kojoj se pristupa iz jedne od aplikacija Maxima. Uz pomoć ove komponente, korisnik Maxima ima pristup sajtovima dobavljača. Dolaskom na sajt dobavljača, korisnik Maxima ubacuje izabrane proizvode u korpu i poručuje ih. Maximo povlači sve podatke sa sajta dobavljača uključujući i nanovije cene, kreira narudžbenicu i proces nabavke se na taj način završava.