Prijavite se za stručnu praksu u Prozone u trajanju od 3 nedelje.
Pogledajte više