Menadžment

Dragan

Radaković
Direktor

Slobodan

Vujasinović
Izvršni direktor

Đorđe

Milić
Tehnički direktor

Ivan

Čuljak
Operativni direktor

Maja

Kovačević
Finansijski direktor

Dragan

Turkulov
Rukovodilac projekta

Tim

Aleksandar

Oroz
Java programer

Ana

Ljubojevic
Java programer

Branislav

Milanović
Java programer

Branislav

Puač
Java programer

Ilija

Veselinović
Java programer

Jovica

Đurašinović
Rukovodilac tima

Kristina

Jovanović
Java programer

Maždi

Soraja
Sistem administrator

Milica

Peričin
Menadžer prodaje i marketinga

Mina

Krstić
Poslovni analitičar

Nikola

Pilja
Java programer

Svjetlana

Simić
Rukovodilac tima

Tijana

Vezmar
Poslovni analitičar

Vanja

Hengl
Saradnik u finansijama

Vesna

Stanić
Tehnička podrška

Vladimir

Puškaš
Tehnički rukovodilac

Vukan

Cvetković
Java programer

Zoran

Leković
Poslovni analitičar

Sanja

Bičan
Poslovni analitičar

Tanja

Milićević
Poslovni analitičar

Marko

Vučković
Java programer

Dragana

Subotić
Java programer

Dragan

Amidžić
Poslovni analitičar

Dragana

Blanuša
Java programer

Tamara

Mihić
HR menadžer

Borko

Arsović
Java programer

Nataša

Kubanović
Poslovni analitičar

Sofija

Zlatković
Poslovni analitičar

Melina

Sikimić
Java programer

Olivera

Sekulić
Java programer

Dejan

Probojčević
Java programer

Dejan

Puškaš
Java programer

Milan

Strahinić
Java programer