Politika privatnosti

Prozone veb-sajt ne prikuplja lične informacije o pojedincima odnosno posetiocima ovog veb-sajta, osim u specifičnim, pojedinačnim situacijama po prethodnom dogovoru ili obaveštavanju. Kompanija Prozone d.o.o. neće objaviti ni jednu informaciju o Vama bez Vašeg odobrenje osim sadržaja koji su dozvoljeni ili propisani zakonom. Ne prikupljamo podatke okorisnicima koji posećuju naše veb strane.

Prozone veb-sajt ne prikuplja nikakve podatke o korisnicima/posetiocima koji pregledaju naše veb strane.

Ovaj veb-sajt može sadržati linkove ili “veze” ka drugim veb-sajtovima koji su na internetu. Ovi sajtovi mogu imati različite prakse politike privatnosti u odnosu na naš veb-sajt. Naša Izjava o politici privatnosti koju smo postavili na internetu odnosi se isključivo na naš veb-sajt. Molimo Vas da pregledate Izjave o politici privatnosti na Internetu na drugim sajtovima koje posećujete. Ove veze, takođe, ne podrazumevaju povezanost između Prozone d.o.o.  i vlasnika drugih sajtova ili bilo kakvo odobrenje ili potvrdu bilo kog sadržaja koji se naalzi na drugim veb-sajtovima.

“Kolačić” je mali deo informacije jedne veb lokacije i može se uskladištiti na Vašem računaru. ovaj mali tekst fajl sadrži jedinstveni identifikacioni broj koji se prenosi sa veb loakcije na hard disk Vašeg računara na takav način da administratori te lokacije mogu identifikovati računar i pasivno pratiti Vaše aktivnosti na tom veb sajtu.

Prozone d.o.o. nema postavljene “kolačiće” na svom veb sajtu.

Poverljivost informacija posetilaca ovog sajta je prioritet kompanije Prozone. Mi smo posvećeni uspostavljanju i održavanju najvišeg nivoa poverenja sa svim informacijama ili podacima koje dobijamo od naših korisnika, generalno.

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Izjavu o politici privatnosti korišćenja našeg veb-sajta s vremena na vreme. Svaka promena naše prakse koja se odnosi na politiku privatnosti odraziće se i u ovoj online verziji Izjave. Navešćemo datum kada je poslednji put ova izjava ažurirana.

Ukoliko smatrate da ovaj veb-sajt ne poštuje pravila o politici privatnosti posetilaca, možete nas kontaktirati.