eCommerce Rešenja

FINANSIJSKI SEKTOR
DRŽAVNA UPRAVA
NAFTA I GAS
KOMUNALNE USLUGE I ELEKTROPRIVREDA
Nudimo rešenja koja omogućavaju upravljanje svom dokumentacijom i procesima koji se odnose na kreiranje, organizovanje, distribuciju i pregledanje dokumenata.
U državnim organizacijama u svakodnevnom radu odvija se veliki broj poslovnih procesa čiji je cilj pružanje usluga građanima, drugim organizacijama ili poslovnim sistemima.
Naša industrijska rešenja pomažu kompanijama da upravljaju proizvodnom opremom i mašinama, objektima, transportom i IT opremom na jednoj sveobuhvatnoj platformi.
U kompanijama koje posluju u oblasti komunalnih usluga i elektroprivrede postoji veliki broj poslovnih procesa koji se pokreću na dnevnom nivou, a koje rezultiraju uslugama za krajnje korisnike.

Maximo

Imate Maximo? Želite da ubrzate proces nabavke? Potreban vam je eCommerce add-on! Imate Maximo, nemate eCommerce add-on? Vreme je da ga nabavite i ubrzate proces nabavke. Niste čuli da uz pomoć eCommerce add-on-a ubrzavate i pojednostavljujete proces nabavke? Skrolujte dole da saznate više!

eCommerce

eCommerce je dodatak Maximo softveru. To je komponenta kojoj se pristupa iz jedne od aplikacija Maxima. Uz pomoć ove komponente, korisnik Maxima ima pristup sajtovima dobavljača. Dolaskom na sajt dobavljača, korisnik Maxima ubacuje izabrane proizvode u korpu i poručuje ih. Maximo povlači sve podatke sa sajta dobavljača uključujući i nanovije cene, kreira narudžbenicu i proces nabavke se na taj način završava.

eCommerce add-on

Uz pomoć eCommerce add-on komponente, ubrzava se i uprošćava proces nabavke u kompanijama koje imaju velik broj dobavljača i na dnevnom nivou kupuju velike količine proizvoda i usluga.

Uprosti proces nabavke

Korišćenjem eCommerce add-on radnik nabavke uprošćuje proces nabavke. Ima evidenciju o realnim cenama i količinama roba i usluga koje poručuje. Ne gubi vreme na telefonske pozive i na razmenu mejlova kako bi ručno ažurirao cene i poredio ih.

eCommerce add-on je za vas ako radite u kompaniji koja koristi IBM Maximo i ako ste zaposleni u sektoru nabavke. Olakšaće Vam posao i nećete više imati glavobolje zbog pretraživanja mejlova, upoređivanja cena, ažuriranja excela. Sve će ovaj dodatak Maximu da uradi za vas. Ono što je najvažnije, nećete ni biti u prilici da napravite grešku!