Finansijski sektor

Bankarstvo

Jedan od ciljeva implementacije poslovnih procesa u bankarskom sektoru vezani su za procedure obrade kredita i razvoj aplikacija za sistem obrade kreditnih zahteva, automatizaciju procesa odobravanja kredita – počevši od pristiglih zahteva u banku do donošenja konačne odluke odnosno odobravanja.

Reference: Razvojna banka Vojvodine, Piaereus banka, Vojvođanska banka

Osiguranje

Duži niz godina već radimo na razvoju kompletnog softverskog okruženja za osiguravajuće kompanije uključujući: životno osiguranje, ne-životno osiguranje (požari, provale, krađe, razbojništva, osiguranje domaćinstva, poslovanja, zdravlja, nesreća i putovanja), poljoprivrede (stočarstvo i usevi), osiguranje od odgovornosti, osiguranje motornih vozila (AO i kasko osiguranje) i transporta (teretni i rečni, kasko) kao proizvode.

Takođe, razvili smo i rešenja u sektoru osiguranja za brokerske kuće uključujući onlajn obračunavanje premija osiguranja i njihovo poređenje.

Nudimo rešenja koja omogućavaju osiguravajućim kućama da upravljaju svom dokumentacijom i procesima koji se odnose na kreiranje, organizovanje, distribuciju i pregledanje dokumenata unutar postojećih poslovnih procesa.

Prozone je osmislio i implementirao informacioni sistem koji podržava i unapređuje sve aktivnosti jednog brokera osiguranja, a implementacijom ovog sistema je omogućeno:

 • upravljanje polisama
 • pomoć u prikupljanju premija osiguranja
 • brz i lak pristup i upravljanje dokumentima
 • usaglašenost poslovanja sa postojećom zakonskom regulativom
 • bezbedonosni mehanizmi i sigurnosne norme itd.

Uz intuitivan i napredan korisnički interfejs korišćenjem ovog sistema omogućeno je smanjenje operativnih troškova i rizika.

Nafta i gas

Kompanija PROZONE pruža rešenja za upravljanje imovinom i poslovanjem koja su bazirana na IBM Maximo softverskim proizvodima. Naša industrijska rešenja pomažu kompanijama da upravljaju proizvodnom opremom i mašinama, objektima, transportom i IT opremom na jednoj sveobuhvatnoj platformi.

IBM Maximo namenjen je kompanijama koje posluju u industriji nafte i gasa i pomaže im u poboljšanju produktivnosti i učinkovitosti njihove imovine.

 • Upravljanje imovinom sa jedinstvenim pristupom
 • Pojedinačno upravljanje sredstvima i njihovim životnim ciklusom uključujući i nabavke, upravljanje zalihama, upravljanje radnim zadacima kao i preventivnim održavanjem.
 • Adresiranje specifičnih potreba u industriji nafte i gasa poput šifarnika kvarova, specifikacije imovine, detalja lokacija, propisa iz ove oblasti, uslova za rad, radnih dozvola itd.

Komunalne usluge i elektroprivreda

U kompanijama koje posluju u oblasti komunalnih usluga i elektroprivrede postoji veliki broj poslovnih procesa koji se pokreću na dnevnom nivou, a koje rezultiraju uslugama za krajnje korisnike. Uvođenjem PROZONE softverskih rešenja koja se lako integrišu u postojeće informatičke sisteme, javne organizacije mogu poboljšati svoje poslovne procese: od planiranja, projektovanja, implementacije do njihove primene. Automatizacija poslovnih procesa vezanih za javne nabavke, praćenje investicija, skladištenja, za pravne poslove uz izdavanje elektroenergetske suglasnosti pravnim licima i pojedincima, omogućava organizaciji prelazak sa papirnih dokumenata na dokumenta u elektronsku formu.

Državna uprava

U državnim organizacijama u svakodnevnom radu odvija se veliki broj poslovnih procesa čiji je cilj pružanje usluga građanima, drugim organizacijama ili poslovnim sistemima.
Prozone rešenja pomažu državnim organizacijama da unaprede pružanje svojih usluga građanima, firmama i drugim državnim institucijama, smanje vreme potrebno za obradu zahteva čime idu u korak sa ciljevima savremene uprave.

Reference: Autonomna Pokrajina Vojvodina, Opština Leskovac, Opština Pančevo, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore.

Industrija čelika

Danas industrija čelika ne posluje više na staromodan način kao nekada. To su savremene kompanije koje posluju na principu visoko specijalizovanih kompjuterskih procesa koristeći automatizovanu opremu koja pomaže da se održi visok nivo efikasnosti. Za ovakvo poslovanje su potrebni softverski proizvodi specijalizovani za velike sistemi. Prozone je razvio dva rešenja koja je prilagodio potrebama čeličane u Severnoj Americi. U pitanju su rešenja za komunikaciju i dodelu zadataka između naručioca posla i izvođača radova, kao i rešenje koje prati ciklus nabavke i prati komunikaciju između naričioca i dobavljača. Ova rešenja su namenjena kompanijama kojie imaju više izvođača radova i žele da sa njima komuniciraju kroz jedinstvenu platformu, kao i kompanijama koja svakodnevno sarađuju sa većim brojem dobavljača i žele da taj proces sprovode na unificiran način i kroz jedinstvenu platformu.

 

Ostale industrije

Prozone ima iskustva u mnogim drugim industrijama. Neke od njih su:

 • Prehrambena industrija – proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda – The Kuwaiti Danish Dairy Company, Kuwait
 • Farmaceutska industrija – Gulfdrug, UAE
 • Industrija oružja i vojne opreme – Yugoimport SDPR JP, Srbija
 • Zdravstvo – Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine