eDocumentus rešenja

Finansijski sektor
Državna uprava
Nafta i gas
Komunalne usluge i elektroprivreda
Nudimo rešenja koja omogućavaju upravljanje svom dokumentacijom i procesima koji se odnose na kreiranje, organizovanje, distribuciju i pregledanje dokumenata.
U državnim organizacijama u svakodnevnom radu odvija se veliki broj poslovnih procesa čiji je cilj pružanje usluga građanima, drugim organizacijama ili poslovnim sistemima.
Naša industrijska rešenja pomažu kompanijama da upravljaju proizvodnom opremom i mašinama, objektima, transportom i IT opremom na jednoj sveobuhvatnoj platformi.
U kompanijama koje posluju u oblasti komunalnih usluga i elektroprivrede postoji veliki broj poslovnih procesa koji se pokreću na dnevnom nivou, a koje rezultiraju uslugama za krajnje korisnike.

eDocumentus

eDocumentus – Sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima

eDocumentus je aplikativni sistem namenjen korisnicima koji barataju sa ogromnom količinom dokumenata. Kreiran je da bi olakšao poslovanje svima onima koji svakodnevno imaju potrebu da kreiraju, organizuju, distribuiraju i imaju uvid u veliku broj poslovnih dokumenata. Ovaj sistem omogućava i upravljanje poslovnim procesima koji čine tok “životnog ciklusa” dokumenta: od kreiranja do arhiviranja u elektronskoj formi. Neke od značajnijih funkcionalnosti eDocumentusa su identifikacija i klasifikacija dokumenata, snimanje, pregled, praćenje promena, verzioniranje i upravljanje poslovnim procesima. Jedna od ključnih osobina eDocumentus aplikacije je ta da je moguće da se integriše sa drugim sistemima tako da korisnik radeći u svom sistemu, zapravo radi u eDocumentusu. Na taj način eDocumentus daje novi kvalitet i nove mogućnosti postojećim aplikacijama, objedinjujući podatke, dokumente i poslovne procese.

eDocumentus je modularan enterprise sistem koji osim svojih bazičnih funkcionalnosti obezbeđuje svojim korisnicima i napredne funkcije uz pomoć softverskih alata. Softverski eDocumentus alati su komercijalne aplikacije koje se licenciraju kao eDocumentus dodaci (addOn), tj. za njihov rad je neophodna i eDocumentus platforma.

 

eNabavke

Softverski paket eNabavke obuhvata kompletan niz poslovnih aktivnosti koje uključuju procese javnih i svih ostalih nabavki, kao i druge procese koji im prethode ili slede. Osnovu sistema predstavlja eDocumentus – integrisani sistem za upravljanje dokumetnima i poslovnim procesima. Softverski paket eNabavke obuhvata ceo ciklus nabavki u jednom preduzeću koji polazi od izrade i usvajanja plana nabavki, obrade zahteva za nabavku, sprovođenja nabavki, prikupljanja i ocenjivanja ponuda, izbora najpovoljnije ponude, ugovaranja, praćenja realizacije nabavki i plana nabavki i izveštavanja o nabavkama.

ePisarnica

ePisarnica je aplikativno rešenje za upravljanje kancelarijskim poslovanjem. Ona obezbeđuje upravljanje dokumentacijom i arhivskom dokumentacijom prema pravilima kancelarijskog poslovanja i zakonskoj regulativi. ePisarnica omogućava dobijanje standardnih kancelarijskih izveštaja – delovodne knjige, prijemne knjige, listinga računa, vođenje ekspedicione knjige, itd. kao i rad sa reversima, arhivskom knjigom, popisom akata itd.

Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu za upravljanje dokumentima čime se postiže brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih dokumenata. U cilju osiguravanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dokumenata.

eArhiva – document scanning client

eArhiva je aplikacija za masovno skeniranje, indeksiranje dokumenata i njihovo unošenje u sistem. Aplikaciju je moguće koristiti i samo kao aplikaciju za klasifikaciju, indeksiranje i unošenje dokumenata u sistem, dok se samo skeniranje može vršiti pomoću bilo kog programa za skeniranje.

eArhiva se odlikuje jednostavnim, preglednim i lakim za rukovanje korisničkim interfejsom koji uz nezaobilaznu multijezičku podršku nameće intuitivan način korišćenja aplikacije odnosno njenih osnovnih funkcionalnosti.

eDocProcessEditor

eDoc Proces Editor je grafički alat pomoću kojeg se na jednostavan i intuitivan način kreiraju definicije procesa spremne i prilagođene za izvršavanje u okviru eDocumentus sistema.

eDocumentusSigner

eDocumentusSigner je klijentska aplikacija (instalirana na korisnikovom računaru) koja služi za elektronsko potpisivanje dokumenata u eDocumentus sistemu. .

eDocumentus for MS Outlook

eDocumentus  for MS Outlook – eDocumentus offline klijent

eDocumentus addOn za Microsoft Outlook omogućava rad sa eDocumentus dokumentima i zadacima korišćenjem Microsoft Oulook-a. Instalacijom dodatka, Outlook postaje korisnički interfejs za rad sa dokumentima, gde je omogućena sinhronizacija, čitanje, modifikacije, itd. kao i korisnički interfejs za pregled dodeljenih zadataka.