Recent posts

Prozone IT Solutions

Šta radi poslovni analitičar, a šta programer?

Razgovarali smo sa Natašom, poslovnom analitičarkom i Branislavom, programerom koji sarađuju na projektu implementacije i održavanja IBM Maximo u nekoliko sektora naftne kompanije.

Prozone IT Solutions

Naših prvih 20 godina – počeci, usponi i izazovi Prozone tima

Strpljenje, upornost i rad čine nepobedivu kombinaciju za uspeh. U ovoj godini kada slavimo 20. rođendan, sasvim smo sigurni da nas je to dovelo do stabilne kompanije koja brojnim industrijama čini posao lakšim i efikasnijim. Iza nas je puno koraka, ili bolje rečeno, kilometara. Bili bismo neiskreni kada bismo rekli da je sve bilo lako. […]

Prozone IT Solutions

Zašto je custom softver pravo rešenje za Vaš biznis?

Od kompanija koje rade na pravljenju custom softvera uvek dobijate bolju podršku od onih koje prave gotove softvere.

Prednosti IBM Maxima u poređenju sa ostalim EAM softverima

Vođenje ogromnog preduzeća često znači da morate da postignete i ono što se čini nemogućim. Usklađivanje i optimizacija workflow-a, finansija i različitih drugih procesa nije jednostavan zadatak, pogotovo kada je u pitanju preduzeće koje upravlja imovinom i gde čitav strukturalni ekosistem mora da bude ažuriran i pod konstantnim nadzorom kako bi udovoljio svakom zahtevu i ostao isplativ.

Kako bi se uverili da ovo ostane tako, mnoge velike organizacija (kao i manja preduzeća), okrenuli su se tehnologiji i digitalnim rešenjima koja će im pomoći da drže sve pod konac. Ovi softveri mogu da im pomognu počevši od celokupnog project menadžmenta, do praćenja zaduženja, a mogu da im pomognu i da automatizuju trivijalne, svakodnevne procese.

U tom pogledu, Enterprise Asset Management rešenje ili EAM softver podigli su stvari na viši nivo za velika preduzeća. Ova pametna rešenje pomažu ključnim osobama u okviru tima da organizuju procese vezano za imovinu, kao i finansijske procese, što im pomaže da donose bolje poslovne odluke.

U okviru EAM rešenja, IBM Maximo se smatra jednom od najboljih opcija koju velika preduzeća mogu da koriste kako bi im pomoglo da optimizuju svoje poslovanje. Ovaj snažan sistem je namenjen različitim poslovnim procesima u okviru preduzeća, jer pruža upravljanje zalihama, prediktivno održavanje, analitičko izveštavanje kao i remote nadgledanje.

Ipak, pitanje na koje treba dati odgovor je sledeće: Šta je to što čini IBM Maximo pravim rešenjem za velike kompanije? U ovom blogu, pričaćemo o svim karakteristikama i funkcionalnostima koja čine IBM Maximo superiornim u odnosu na druge.

 

O IBM Maximu – kratak pregled

Ukratko, ovaj softver za upravljanje imovinom ima za cilj da optimizuje imovinu kompanije, tako što im pomaže da poboljšaju produktivnost, smanje troškove i povećaju efikasnost na svim poljima.

Stručnjaci se u najvećem broju slučajeva slažu da je IBM Maximo idealno rešenje za kompanije koje koriste tešku mašineriju, imaju veći broj objekata, i više voznih parkova. Ukratko, rešenje je osmišljeno pre svega za velika preduzeća sa velikom imovinom koja je ključna za radne procese kompanije.

S obzirom na to da je IBM Maximo snažno i sveobuhvatno rešenje, može da bude odlična opcija za internacionalne kompanije, bez obzira na industriju i nišu.

 

IBM Maximo – sažetak karakteristika

Kao što je već spomenuto, IBM Maximo je idealno rešenje za kompanije kojima je imovina važna, zbog:

     • Neverovatnog upravljanja mašinerijom i opremom: bilo da je individualno ili u okviru specifičnog radnog procesa, ovaj pregled opreme je jedan od najvažnijih karakteristika ovog rešenja. Uz praćenje parametara različite mašinerije, Maximo daje istovremenu pouzdanost i izveštaje o statusu celokupne opreme u okviru kompanije, i brzo izdvaja bilo kakve anomalije u procesu.

     • Prediktivnog održavanja: pouzdana analitika podataka i mašinsko učenje mogu da predvide moguće propuste u budućnosti, koristeći šablone podataka o imovini i upoređujući ih sa problemima koji su prethodno zabeleženi. Takođe, Maximo može da koristi podatke kako bi smanjili zastoje u proizvodnji, potencijalni rizik, i troškove održavanja, istovremeno povećavajući trajanje imovine, proizvodnju i korišćenja imovine.

     • Radnih naloga: ovo rešenje takođe omogućava kreiranje specifičnih radni naloga sa detaljnim pregledom dokumenata, instrukcija i drugih relevantnih obrazaca.

     • Upravljanja ugovorima: sa IBM Maximo-m, korisnici mogu da kreiraju cene, upravljaju rasporedom isplata, različitih ugovora o visini nivoa usluga, uslova rada i pravila, da definiše postotak, i kreira fakture u skladu sa prethodno definisanim ugovorom.

     • Remote nadgledanja: ovo rešenje koje koristi AI tehnologiju daje mogućnost remote nadgledanja imovine, sa dashboardom koji se može konfigurisati, analitikom, obaveštenjima, automatski generisanim radnim nalozima, filtriranjem podataka i alata za upravljanje, i mnogo toga drugog.

 

IBM Maximo i konkurencija

Kao što smo već prethodno naglasili, IBM Maximo je jedan od najpopularnijih EAM rešenja širom sveta, i manje-više se tretira kao standard kada su u pitanju alati za upravljanje imovinom.

Zapravo, postoji više načina kako IBM Maximo može da nadjača konkurenciju kada su u pitanju EAM softveri.

 

Dizajniran sa fokusom na velika preduzeća

Maximo je rešenje koje je izrađeno sa namerom da svakom korisniku omogući da se fokusira na poslovne procese koji se tiču kontrole poslovanja i imovine. Kada uporedimo Maximo sa nekim od drugih rešenja, poput SAP-a, dolazimo da zaključka da ima karakteristike koje je moguće koristiti za razne namene (s obzirom na to da je SAP više namenjen za finansije).

Takođe, zahvaljujući prilagodljivosti ovog rešenja, karakteristike poput prediktivne analize, upravljanja imovinom, i sličnih su fleksibiline i prilagodljive, što znači da sva poboljšanja funkcionalnosti mogu da se isporuče brzo, a da se pritom osigura da će interfejs i celo rešenje uvek biti ažurni. Ova prilagodljivost omogućava preduzećima da prilagode svoje poslovanje brže, jer ne postoji skoro nikakvo odlaganje kada je u pitanju usklađivanje povećanih proporcija imovine i radnih procesa, sa kapacitetom rešenja.

 

Prilagodljivost

Prilagodljive opcije koje su razvijene pružaju mogućnost velikim preduzećima da koriste sve ugrađene Maximo karakteristike kako bi potpomogli postepenom i kontrolisanom razvoju na svim poljima. 

Integracioni okvir rešenja čini povezivanje sa starijim, zastarelim sistemima lakšim za upravljanje i čini razvoj interfejsa bržim.

Pre svega, korišćenje Maxima neće zahtevati nikakvu dodatnu obuku, a prilagođavanje već postojećem toku rada nije zahtevno. Agilnost i prilagođavanje konfiguracija čine IBM Maximo boljim izborom od, na primer, SAP PM rešenja, koje, iako odlično, neće biti sasvim prikladno za svaki poslovni model i proces održavanja.

 

Međuoperativnost

Pošto se IBM Maximo fokusira na upravljanje imovinom preduzeća, skup alata sa kojim dolazi ima za cilj brzu implementaciju i primenu. Osim što pokriva standardne zahteve, rešenje takođe nudi veoma prilagodljive i konfigurabilne funkcije koje mogu da zadovolje potrebe većine velikih kompanija.

Uglavnom, Maximo može biti odlična opcija za one koji prvi put koriste EAM rešenja, ali će biti još bolji onima kojima je potreban interfejs koji ima veći fokus za upravljanje složenim organizacionim potrebama.

Maximo takođe omogućava standardizaciju pomoću koje ne zavisite od vlasničkih sistema, i daje integrisanu opciju za upravljanje opštim poslovnim ciljevima. Ovakav model može biti odličan za dugoročne i kratkoročne poslovne ciljeve.

Interoperabilnost kroz standardizaciju je nešto što će funkcionisati samo ako su alati za rešenje zaista funkcionalni. Maximo ima za cilj korišćenje brze i praktične funkcionalnosti koja istog trenutka reaguje na input korisnika.

Na kraju, agilnost sistema znači da će se sistem lakše uklopiti u bilo koji osnovni poslovni model. To znači da će se Maximo prilagoditi potrebama preduzeća, a ne obrnuto.

 

Sloboda i skalabilnost

Odličan sistem se ne prilagođava samo trenutnim zahtevima preduzeća, već će takođe moći da odgovori novim zahtevima kako vaše poslovanje još više raste.

Čak i nakon implementacije, rešenje se može jednostavno ažurirati bez potrebe za dodatnom implementacijom ERP-a. Maximo predstavlja fleksibilan model workflow-a sa bezbroj konfiguracija, omogućavajući preduzećima da ispune sve nove zahteve kupaca ili regulatorne zahteve.

 

Napredno održavanje

Maximo podržava napredne pristupe održavanju koji se fokusiraju na poboljšanje RCM-a, odnosno održavanje koje je orijentisano na pouzdanost i prediktivno održavanje bez potrebe za dodatnim softverom trećih lica.

 

Konvergencija imovine

Danas skoro svaka industrija zavisi kako od softvera, tako i od hardvera. U slučaju operativne opreme u velikim preduzećima, bez obzira na to da li se mašina na plant floor-u, ili na bilo kom drugom nivou, velika je verovatnoća da ta oprema sve više zavisi od softvera.

Pored toga, imovina postaje sve više povezana sa remote nadzorom, administracijom i računarskim mrežama.

Maximo dolazi sa ugrađenim funkcijama koje imaju mogućnost replikacije, i koje se mogu konfigurisati, što mu omogućava da se poveže sa svim ovim sistemima integrišući ih u sopstveni sistem.

Oni mogu biti:

     • plant floor uređaji;

     • sistem za vozne parkove poput GPS-a i onboard monitora;

     • Kontrola sredine, infrastruktura i bezbedonosni sistemi.

 

Veća bezbednost

Svako preduzeće nastoji da ima bolji sistem i bezbednu imovinu. Takođe, preduzeća žele pojednostavljen bezbednosni sistem koji neće predstavljati problem ljudima prilikom obavljanja svakodnevnog posla.

Maximo daje način da imate i bezbednost i jednostavnost, tako što nudi detaljne bezbedonosne karakteristike sa role-based protokolima, i time ograničava nepoželjna lica od pristupa Vašim podacima i zapisima. Naravno, role-based protokoli se takođe mogu konfigurisati da kreiraju korisnika koji može samo da vidi sva ili određena polja/zapise/datoteke, i može da ograniči mogućnost modifikovanja.

Pored toga, bezbednosne mere i privilegije mogu da kontrolišu i specifične fluktuacije. Na primer, ograničenja narudžbine mogu se primeniti sa lakoćom.

 

IoT i podaci u realnom vremenu

Posedovanje snažnog ekosistema znači da preduzeća mogu da pristupe čitavom sistemu manjih podsistema.

Uz Maximo, korisnici mogu da iskoriste veliki IoT ekosistem koji im omogućava:

     • Konfiguraciju čitave hijerarhije imovine kako bi se smanjio operativni rizik;

     • Pristupite lokacijama imovine i njihovim konfiguracijama da biste iskoristili još više informacija;

     • Pristupite istoriji održavanja i podacima filtriranja. Informacije o praćenju iz stvarnog života u kombinaciji sa opsežnom istorijom održavanja, mogu poboljšati prediktivnu analitiku i mogu drastično povećati efikasnost uz smanjenje operativnih troškova;

     • Mogućnost korišćenja dvosmerne razmene poruka za obaveštavanje terenskog osoblja i ažuriranje rada opreme.

 

Snažna analitika

U Big Data eri, što više uvida imate, to je bolje za efikasnost Vašeg poslovanja, finansijsku optimizaciju, i celokupan poslovni proces.

Imajući ovo na umu, Maximo ima za cilj da obezbedi preduzećima sa imovinom da iskoriste benefite svih povezanih uređaja, tako što će povezati kritične informacije o imovini sa operativnim podacima u realnom vremenu.

Filtriranjem uvida iz IoT izvora, Maximo može da nam pomogne sa:

     • smanjenjem neplaniranih zastoja u proizvodnji;

     • fokusiranjem resursa za održavanje;

     • poboljšanjem operativne efikasnosti;

     • produženjem životnog veka postojeće opreme;

     • poboljšanjem povrata na imovinu;

     • poboljšanjem praćenja korišćenja sredstava;

     • objedinjavanjem radnih procesa i funkcija upravljanja imovinom na nekoliko različitih lokacija fabrike.

 

Prilagođen industriji

IBM razume jedinstvene potrebe koje imaju specifična preduzeća sa imovinom kada je u pitanju EAM softver. Maximo, u tom pogledu, ima za cilj da obezbedi prilagođeno rešenje koje može da se customizuje, i koje može da zadovolji potrebe bilo koje kompanije sa velikim sredstvima.

Moćne mogućnosti konfiguracije i opcije prilagođavanja koje dolaze sa Maximom omogućavaju korisnicima da podese karakteristike rešenja, što ga čini odličnim izborom za svaku veliku kompaniju.

Maximo može biti idealno rešenje za kompanije u nišama kao što su:

     • Avijacija;

     • Pružaoci usluga;

     • Nuklearna industrija;

     • Nafta i gas;

     • Nauka;

     • Proizvodnja;

     • Transport.

Pored prilagođenih konfiguracija koje zadovoljavaju specifične potrebe industrije, Maximo takođe omogućava korisnicima da menjaju sistem, kako se poslovni procesi razvijaju.

 

Pronalaženje pravog EAM-a rešenja za Vaše potrebe

IBM Maximo jasno pomera granice kada je u pitanju upravljanje imovinom na nivou preduzeća. U Big Data eri, i IoT povezanosti, postoji samo nekoliko digitalnih rešenja koja korisnicima omogućavaju da prate svaki značajni indikator i metriku kako bi povećali produktivnost, smanjili vreme zastoja proizvodnje, i optimizovali finansijske performanse. Maximo sve to radi sa interfejsom koji je jednostavan za rukovanje na platformi koja se može promeniti kako bi se prilagodila sve većim zahtevima preduzeća koja se menjaju i razvijaju.