Recent posts

Prozone IT Solutions

Razvoj i implementacija softvera za DMS Dipos

Softver koji smo razvili i implentirali je Sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima. U okviru sistema, imamo modul za svaku od službi DIPOS-a.

Prozone IT Solutions

SAPA – standardizovana aplikacija za zatvorsku upravu

U svim zatvorima u Srbiji se od nedavno koristi softver koji služi za evidenciju lica lišenih slobode koga je razvio i implementirao Prozone.

Prozone IT Solutions

6 saveta za jednostavnu implementaciju Maxima

Kompanije bi trebalo da imaju odgovarajući plan implementacije, ne samo kako bi brzo uveli novi sistem, već i kako bi smanjili vreme zastoja sistema.

Razvoj i implementacija softvera za DMS Dipos

Dipos je preduzeće koje se bavi upravljanjem, izdavanjem i održavanjem nekretnina u vlasništvu Republike Srbije. Ove nekretnine se nalaze na atraktivnim lokacijama poput Dedinja u Beogradu. To su mahom vile koje su namenjene diplomatskim i stranim poslovnim predstavništvima.

Softver koji smo razvili i implentirali je Sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima – DMS DIPOS.

U okviru sistema, imamo modul za svaku od službi DIPOS-a i poslovni procesi su obuhvaćeni DMS aplikacijom, svo poslovanje se referencira na nepokretnosti. DIPOS je imao implementiranu Pisarnicu koju smo reimplementirali i razvili još nekoliko modula za svaku od službi ovog preduzeća.

 

1. MODUL – tehnička služba 

Ovaj modul vodi evidenciju o svim aktivnostima koje se tiču usluga koje DIPOS pruža svojim zakupcima – održavanje objekata, hitne intervencije, usluge čišćenja, fizičko obezbeđenje objekata, uređenje i održavanje zelenih površina itd. Zaposleni u ovom sektoru su inženjeri, arhitekte, stolari, vodoinstalateri i mnoga druga tehnička lica koja koristeći ovaj modul dobijaju radne naloge. Po završenom zadatku, oni u softver unesu sve što je urađeno, tako da postoji evidencija o svim radovima, utrošku materijala i novca. Prate se angažmani u satima, majstori koji su izvršili zadatak, troškovi, realizacija naloga itd. Svaki zahtev se referencira na određenu nepokretnost. Prate se aktivnosti, ulaganja i troškovi, ugovori, porudžbenice, fakture se šalju zakupcima, a ako su nepokretnosti slobodne, uz pomoć ovog modula prate se ulaganja. 

2. MODUL – pravna služba 

U okviru ovog modula pravna služba evidentira sve predmete po vrsti – izvršni, parnični… U zavisnosti od vrste predmeta, definisani su i procesi u okviru aplikacije. Svi predmeti su u vezi sa nekom nepokretnosti, parnični, izvršni sa zakupcima koji ne izvršavaju svoje obaveze itd. 

3. MODUL – služba za komercijalne poslove i marketing 

Ovaj modul se odnosi na postupke iznajmljivanja i davanja u zakup i obnavljanje ugovora sa zakupcima. Kada se oslobodi neki objekat, on se po prioritetu nudi diplomatskim i stranim predstavništvima. Ukoliko u tom trenutku nema interesovanja, nepokretnost se oglašava, nudi se fizičkim i pravnim licima Srbije. Faze postupka koje se prate kroz sistem. 

4. MODUL – HR 

Ovo je interni modul koji se tiče svih aktivnosti u okviru kadrovske služba. Tu se evidentiraju dosijei zaposlenih. Korisnici aplikacije mogu da podnose zahteve za godišnji koji im se odobravaju putem aplikacije. U okviru ovog modula postoji i sistem za ocenjivanje radnog učinka zaposlenih i rukovodioca. Kvartalno se šalju upitnici koji sadrže dvadesetak pitanja i koji se ocenjuju ocenama od 1 do 4. 

5. MODUL – Pisarnica

Ovaj modul služi za unošenje svih dokumenta koja su predmet korespondencije ili poslovanja DIPOS-a. Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu čime se postiže brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih dokumenata. U cilju osiguravanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dopisa.

6. MODUL – Nabavke 

Ovaj modul obuhvata ceo ciklus nabavki koji polazi od izrade i usvajanja plana nabavki, obrade zahteva za nabavku, sprovođenja nabavki, prikupljanja i ocenjivanja ponuda, rangiranje ponuđača, izbora najpovoljnije ponude, ugovaranja, praćenja realizacije nabavki i plana nabavki i izveštavanja o nabavkama.

7. MODUL – Nepokretnosti

U okviru ovog modula evidentirane sve nepokretnosti, referencira se u svim ostalim modulima. Ovaj modul predstavlja srž aplikacije, jer se u njemu agregira celokupno poslovanje.

 

Kompanija Prozone se ponosi projektima poput DIPOS-a, kao i ostalim projektima na kojima smo radili, poput SAPA projekta. Radujemo se što smo uspešno realizovali ovakav projekat. Pratite nas kako biste bili u toku sa ostalim zanimljivim projektima u budućnosti.