Recent posts

Prozone IT Solutions

Šta radi poslovni analitičar, a šta programer?

Razgovarali smo sa Natašom, poslovnom analitičarkom i Branislavom, programerom koji sarađuju na projektu implementacije i održavanja IBM Maximo u nekoliko sektora naftne kompanije.

Prozone IT Solutions

Naših prvih 20 godina – počeci, usponi i izazovi Prozone tima

Strpljenje, upornost i rad čine nepobedivu kombinaciju za uspeh. U ovoj godini kada slavimo 20. rođendan, sasvim smo sigurni da nas je to dovelo do stabilne kompanije koja brojnim industrijama čini posao lakšim i efikasnijim. Iza nas je puno koraka, ili bolje rečeno, kilometara. Bili bismo neiskreni kada bismo rekli da je sve bilo lako. […]

Prozone IT Solutions

Zašto je custom softver pravo rešenje za Vaš biznis?

Od kompanija koje rade na pravljenju custom softvera uvek dobijate bolju podršku od onih koje prave gotove softvere.

Razvoj i implementacija softvera za DMS Dipos

Dipos je preduzeće koje se bavi upravljanjem, izdavanjem i održavanjem nekretnina u vlasništvu Republike Srbije. Ove nekretnine se nalaze na atraktivnim lokacijama poput Dedinja u Beogradu. To su mahom vile koje su namenjene diplomatskim i stranim poslovnim predstavništvima.

Softver koji smo razvili i implentirali je Sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima – DMS DIPOS.

U okviru sistema, imamo modul za svaku od službi DIPOS-a i poslovni procesi su obuhvaćeni DMS aplikacijom, svo poslovanje se referencira na nepokretnosti. DIPOS je imao implementiranu Pisarnicu koju smo reimplementirali i razvili još nekoliko modula za svaku od službi ovog preduzeća.

 

1. MODUL – tehnička služba 

Ovaj modul vodi evidenciju o svim aktivnostima koje se tiču usluga koje DIPOS pruža svojim zakupcima – održavanje objekata, hitne intervencije, usluge čišćenja, fizičko obezbeđenje objekata, uređenje i održavanje zelenih površina itd. Zaposleni u ovom sektoru su inženjeri, arhitekte, stolari, vodoinstalateri i mnoga druga tehnička lica koja koristeći ovaj modul dobijaju radne naloge. Po završenom zadatku, oni u softver unesu sve što je urađeno, tako da postoji evidencija o svim radovima, utrošku materijala i novca. Prate se angažmani u satima, majstori koji su izvršili zadatak, troškovi, realizacija naloga itd. Svaki zahtev se referencira na određenu nepokretnost. Prate se aktivnosti, ulaganja i troškovi, ugovori, porudžbenice, fakture se šalju zakupcima, a ako su nepokretnosti slobodne, uz pomoć ovog modula prate se ulaganja. 

2. MODUL – pravna služba 

U okviru ovog modula pravna služba evidentira sve predmete po vrsti – izvršni, parnični… U zavisnosti od vrste predmeta, definisani su i procesi u okviru aplikacije. Svi predmeti su u vezi sa nekom nepokretnosti, parnični, izvršni sa zakupcima koji ne izvršavaju svoje obaveze itd. 

3. MODUL – služba za komercijalne poslove i marketing 

Ovaj modul se odnosi na postupke iznajmljivanja i davanja u zakup i obnavljanje ugovora sa zakupcima. Kada se oslobodi neki objekat, on se po prioritetu nudi diplomatskim i stranim predstavništvima. Ukoliko u tom trenutku nema interesovanja, nepokretnost se oglašava, nudi se fizičkim i pravnim licima Srbije. Faze postupka koje se prate kroz sistem. 

4. MODUL – HR 

Ovo je interni modul koji se tiče svih aktivnosti u okviru kadrovske služba. Tu se evidentiraju dosijei zaposlenih. Korisnici aplikacije mogu da podnose zahteve za godišnji koji im se odobravaju putem aplikacije. U okviru ovog modula postoji i sistem za ocenjivanje radnog učinka zaposlenih i rukovodioca. Kvartalno se šalju upitnici koji sadrže dvadesetak pitanja i koji se ocenjuju ocenama od 1 do 4. 

5. MODUL – Pisarnica

Ovaj modul služi za unošenje svih dokumenta koja su predmet korespondencije ili poslovanja DIPOS-a. Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu čime se postiže brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih dokumenata. U cilju osiguravanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dopisa.

6. MODUL – Nabavke 

Ovaj modul obuhvata ceo ciklus nabavki koji polazi od izrade i usvajanja plana nabavki, obrade zahteva za nabavku, sprovođenja nabavki, prikupljanja i ocenjivanja ponuda, rangiranje ponuđača, izbora najpovoljnije ponude, ugovaranja, praćenja realizacije nabavki i plana nabavki i izveštavanja o nabavkama.

7. MODUL – Nepokretnosti

U okviru ovog modula evidentirane sve nepokretnosti, referencira se u svim ostalim modulima. Ovaj modul predstavlja srž aplikacije, jer se u njemu agregira celokupno poslovanje.

 

Kompanija Prozone se ponosi projektima poput DIPOS-a, kao i ostalim projektima na kojima smo radili, poput SAPA projekta. Radujemo se što smo uspešno realizovali ovakav projekat. Pratite nas kako biste bili u toku sa ostalim zanimljivim projektima u budućnosti.