Recent posts

Prozone IT Solutions

Šta radi poslovni analitičar, a šta programer?

Razgovarali smo sa Natašom, poslovnom analitičarkom i Branislavom, programerom koji sarađuju na projektu implementacije i održavanja IBM Maximo u nekoliko sektora naftne kompanije.

Prozone IT Solutions

Naših prvih 20 godina – počeci, usponi i izazovi Prozone tima

Strpljenje, upornost i rad čine nepobedivu kombinaciju za uspeh. U ovoj godini kada slavimo 20. rođendan, sasvim smo sigurni da nas je to dovelo do stabilne kompanije koja brojnim industrijama čini posao lakšim i efikasnijim. Iza nas je puno koraka, ili bolje rečeno, kilometara. Bili bismo neiskreni kada bismo rekli da je sve bilo lako. […]

Prozone IT Solutions

Zašto je custom softver pravo rešenje za Vaš biznis?

Od kompanija koje rade na pravljenju custom softvera uvek dobijate bolju podršku od onih koje prave gotove softvere.

IBM Maximo: Najbolji EAM softver za naftnu i gasnu industriju

Kako svet doživljava sve brži tehnološki napredak, potreba za pouzdanom, ekonomičnom i pristupačnom kompanijskom imovinom neprestano raste. Situacija je slična i u naftnoj i gasnoj industriji, kako se globalna potrošnja nafte skoro udvostručila u 2019. godini u poređenju sa 1970. godinom, kao i kontinuiranim rastom potražnje za naftom tokom godina.
Niže cene nafte i gasa primorale su kompanije u ovoj industriji da optimizuju svoje radne procese primenom novih tehnologija, poput analitike, mobilne telefonije i Interneta stvari (IoT). Fokus ovih tehnologija je smanjenje troškova, optimizacija procesa i stvaranje sigurnijeg i stabilnijeg radnog okruženja.
Da bi postigle željenu i vrlo potrebnu operativnu izvrsnost, naftne i gasne kompanije moraće da pribegnu implementaciji EAM softvera za upravljanje i održavanje svoje imovine, poput IBM Maximo softvera za naftu i gas.
Kako je Maximo sistem za naftu i gas izgrađen na internetskoj arhitekturi zasnovanoj na komponentama J2EE, sistem se bez problema može uklopiti u Vaše postojeće poslovne procese i tehnologije. Maximo za naftu i gas je EAM rešenje koje objedinjuje različite poslovne funkcije u jedinstvenu integrisanu platformu.

Kako Maximo za naftu i gas pomaže industriji?
IBM-ov sistem Maximo za naftu i gas obuhvata sedam oblasti poslovnih procesa naftne i gasne kompanije, a to su rad, usluge, ugovori, materijali, nabavka, upravljanje imovinom i operacijama. Softver pruža vitalne alate za naftnu i gasnu industriju nudeći industrijski specifične procese i mogućnosti koje čine kompanijske procese usklađenijim, održivijim i profitabilnijim.
Generalno, Maximo za naftna i gasna rešenja pomaže kompanijama pomažući im da primene najbolje prakse za povećanje produktivnosti i efikasnosti kritične imovine, nudeći široke funkcije upravljanja imovinom i radom, kontrolu zaliha i preventivno održavanje.
Pored toga, budući da je Maximo za naftu i gas rešenje za upravljanje imovinom preduzeća specifično za tu industriju, bavi se određenim industrijskim problemima kao što su kodovi kvarova, usklađenost sa propisima, detalji lokacije, matrica prioriteta, specifikacije imovine itd. Na kraju, sistem pomaže da Vaši radni procesi postanu isplativiji i automatizovaniji.

Karakteristike Maximo sistema za naftu i gas

Od istraživanja i proizvodnje do prerade i marketinga, Maximo za naftu i gas je sveobuhvatno EAM rešenje za naftne i gasne kompanije, zasnovano na IBM-ovom razumevanju dubokih industrijskih procesa.
Maximo za naftu i gas nudi konkurentsku prednost naftnim i gasnim kompanijama omogućavajući im da steknu dragoceno znanje, poboljšaju operativnu efikasnost i upravljaju imovinom bezbedno i produktivno.
Neke od glavnih karakteristika koje IBM Maximo za naftu i gas nudi kompanijama su:

• Praćenje aktivnosti, tj. upravljanje internim / eksternim preporukama
• Upravljanje imovinom, uključujući uslove praćenja, mere predostrožnosti, opasnosti, lokacije i troškove imovine
• Prednosti i gubici novih rešenja i praksi
• Upravljanje kompetencijama, uključujući praćenje kompetencija zaposlenih i dodeljenih zadataka
• Kontrola rada kroz upravljanje dozvolama i sertifikatima za radne naloge
• Otklanjanje nedostataka
• Izveštavanje o kvaru, kao i analiza i primena korektivnih mera, u skladu sa ISO 14224 standardom
• Istrage incidenata i kvarova, nedostataka i radnih naloga
• Repozitorijum učenja svih prethodnih događaja i iskustava predstavlja neprocenjiv alat za optimizaciju i poboljšanje radnih procesa kompanije
• Upravljanje materijalima uključuje upravljanje održavanjem, popravkom i remontom funkcionalnih područja podrške inventara, kao što je upravljanje predmetima, upravljanje skladištem, upravljanje zalihama, upravljanje parcelama, opremanje, izdavanje i prenošenje, kodovi stanja, zalihe alata, servisni predmeti, brojanje ciklusa, ABC analiza, troškovi zaliha i još mnogo toga.
• Usklađenost sa propisima pomaže u upravljanju imovinom radi usklađenosti sa svim potrebnim zakonima o zdravlju, sigurnosti i zaštiti životne sredine
• Analiza rizika za lokacije, imovinu i opremu
• Davanje prioriteta radu za efikasno planiranje i zakazivanje rada

Pored ovih, rešenje Maximo Enterprise Asset Management pruža kompanijama u naftnoj i gasnoj industriji neke dodatne mogućnosti, na primer:

• Revizija i anketa
• Kalibracija
• Sertifikati
• Upravljanje promenama
• Uslov za rad
• Upravljanje ugovorima
• Kontinuirana poboljšanja
• Prostorna integracija GIS-a
• IBM Maximo Integration Framework
• Upravljanje incidentima
• Linearno modeliranje sredstava
• Podaci o lokaciji i poslu
• Dnevnici operatora
• Dozvola za rad
• Vrste dozvola i sertifikata
• Modeliranje postrojenja i opreme
• Nabavka
• Matrice rizika
• Upravljanje poslom

Šta to znači za naftne i gasne kompanije?
Sve ove karakteristike koje Maximo pruža znače da su naftne i gasne kompanije sposobne da upravljaju i održavaju imovinu, a samim tim povećavaju njihovu dostupnost i pouzdanost eliminisanjem ponovljenih zaustavljanja kvarova i smanjenjem vremena promene. Štaviše, upotreba EAM softvera povećaće isplativost kompanije povećavanjem životnog veka imovine, povećanjem njihovog povrata ulaganja i smanjenjem operativnih troškova i troškova održavanja.
Maximo takođe može da pomogne Vašoj kompaniji da se pripremi za regulatorne promene, analizira i upotrebi podatke o zdravstvenom stanju imovine, predvidi neuspeh korišćenjem AI tehnologije i postigne usaglašenost sa budućim standardom ISO 55000.

Da li je Maximo za naftu i gas pravo rešenje za Vašu kompaniju?
Maximo za naftu i gas je sveobuhvatan sistem upravljanja imovinom preduzeća koji pomaže u upravljanju proizvodnom opremom, objektima, transportom i infrastrukturnom imovinom – sve u jednom softveru.
Vodeći EAM softver, IBM Maximo za naftu i gas, omogućava kompanijama da unaprede sigurnost i stabilnost svog poslovanja, istovremeno smanjujući troškove i usvajajući pogodnije operativne prakse i strategije.