Prozone se specijalizovao u pružanju konsultantske podrške u kompanijama koje planiraju ili su započele uvođenje organizacionih i procesnih promena u cilju unapređenja sopstvenog poslovanja.

Prozone svojom metodologijom rada baziranom na iskustvu nudi rešenja drugim kompanijama a koja imaju za rezultat sveobuhvatan proces sistemskih promena u poslovnim tokovima koji su u skladu sa načinom poslovanja kompanije.

 

 

Kompanija Prozone u mogućnosti je da proceni zadate ili planirane ciljeve koji se odnose na poslovne procese unutar jedne orhganizacije, ocenjuje postojeća i preporučuje moguća rešenja uz prethodne analize sa posebnom pažnjom na detalje kako bi se promene sprovele u potpunosti.

 

Treninzi i obuke

Ulaganje u znanje i veštine sopstvenih kadrova u jednoj kompaniji prikazuje njenu posvećenost zaposlenima u cilju povećanja njihove produktivnosti i uspešnosti celokupnog poslovanja.

Prozone svojim korisnicima omogućuje treninge, obuke, kurseve i savetovanja za zaposlene kako bi stekli nova znanja, primenili postojeća i time kompanija bila što efikasnije.

Obuke i treninzi se sprovode na osnovu prethodno urađene analize, procene sposobnosti, veština i znanja a nakon toga se definiše plan predavanja odnosno oblasti.