ePisarnica u potpunosti obezbeđuje upravljanje dokumentacijom i arhivskom dokumentacijom prema pravilima kancelarijskog poslovanja i zakonskoj regulativi, omogućava dobijanje standardnih kancelarijskih izveštaja (delovodne knjige, prijemne knjige, listinga računa, vođenje ekspedicione knjige…), rad sa reversima, arhivskom knjigom, popisom akata itd.

Elektronski dokumenti se čuvaju u sistemu za upravljanje dokumentima čime se postiže brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled postojećih elektronskih dokumenata.

U cilju obezbeđivanja bezbednosti informacija modul elektronske pisarnice dozvoljava definisanje različitih nivoa pristupa u zavisnosti od organizacione strukture i funkcije korisnika, a po potrebi i enkripciju sadržaja dokumenata. Modul elektronske pisarnice obezbeđuje jedinstvenu evidenciju svih dokumenata.

Pored evidencije predmeta, ePisarnica obezbeđuje praćenje statusa i kretanja predmeta. U slučaju da ulazni i izlazni dokumenti postoje u elektronskom obliku ePisarnica omogućava automatsko vezivanje dokumenata za odgovarajući predmet.

 

Osnovne funkcionalnosti Elektronske pisarnice:

  • Primanje, evidentiranje i dostavljanje u rad akata i predmeta
  • Arhiviranje predmeta i njihovo čuvanje po propisanim pravilima
  • Praćenje efikasnosti i ažurnosti organa državne uprave kroz veći broj izveštaja ili uvidom u predmete
  • Propisani šifarnici i registri
  • Praćenje promena i dopune predmeta uz brzu i jednostavnu pretragu dokumenata
  • Funkcionalnosti koje su propisane Uredbom i uputstvom o kancelarijskom poslovanju
  • Popisi akata i definisanje rokova za rešavanje predmeta
  • Rešavanje predmeta i žalbi
  • Rokovi čuvanja i arhivske knjige sa rokovnikom

Dokumenti koji se generišu u softveru se smeštaju u eDocumentus automatski bez intervencije korisnika. Softver elektronske pisarnice omogućava čitanje, unošenje, menjanje i brisanje dokumenata. Sve izmene dokumenata se automatski snimaju u eDocumentus-u.

 

O ePisarnici možete se detaljno informisati u sekciji o Prozone proizvodima na ovom linku: ePisarnica ili nas kontaktirati putem elektronske pošte.