eDocumentus je aplikativni sistem i softverska platforma razvijena od strane projektnog i razvojnog tima PROZONE-a. Osnovna namena proizvoda je upravljanje elektronskim dokumentima i automatizacija poslovnih procesa (Document Management & Workflow Management System).

eDocumentus je moderan poslovni sistem koji je u mogućnosti da zadovolji sve potrebe korisnika za rad sa dokumentima, pored osnovne funkcije Document Management System, integriše i Record Management i Workflow Management sisteme.

Prozone je razvio sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima čije osnovne funkcije obuhvataju:

 • rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata
 • organizaciju dokumenata u logičke strukture
 • rukovanje životnim ciklusom dokumenata
 • pretraživanje dokumenata
 • kontrolu pristupa dokumentima
 • podršku za razmenu i deljenje podataka
 • podršku za kolaboraciju više učesnika
 • podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)
 • automatske procedure za vođenje poslovnih procesa
 • izveštavanje o poslovnim procesima
 • administraciju sistema

eDocumentus je namenjen korisnicima koji imaju potreba da organizuju, kreiraju, distribuiraju i vrše pregled poslovnih dokumenata. Pored toga sistem omogućava i dokumentovanje poslovnih procesa u toku “životnog ciklusa” dokumenta: od kreiranja do arhiviranja u elektronskoj formi. U funkcije ovaj sistem za upravljanje dokumentima uključena je identifikacija dokumenata, snimanje, pregled, praćenje promena, verzioniranje, upravljanje poslovnim procesima, predstavljanje dokumenata.

 

O eDocumentus aplikativnom sistemu i softverskoj platformi koji je implementiran u mnogim domaćim organizacijama, detaljno se možete informisati u sekciji o Prozone proizvodima na ovom linku: eDocumentus