Bankarski sektor

PROZONE softverska rešenja za bankarski sektor omogućuju vizuelno modelovanje poslovnih procesa na jednostavan i intuitivan način: definisanje učesnika u procesu, pojedinačne radnje koje se moraju izvršiti,  dokumenti koji će biti razmijenjeni ili kreirani u procesu, obrasci za popunjavanje, rokovi koji moraju biti praćeni i kontrolisani. Ovako definisane procese  jednostavno je izmeniti i prilagoditi promenama koje nastaju u poslovnim procedurama.

Jedan od ciljeva implementacije poslovnih procesa u bankarskom sektoru vezani su za procedure obrade kredita i razvoj aplikacija za sistem obrade kreditnih zahteva, automatizaciju procesa odobravanja kredita – počevši od pristiglih zahteva u banku do donošenja konačne odluke odnosno odobravanja.

Procesi vezani za obradu kredita su sledeći: 

  • Keš i potrošački krediti
  • Prekoračenja, Dozovljeni minus
  • Kreditne kartice i platne kartice
  • Refinansiranje i restuktuiranje kredita
  • Stambeni krediti
  • Mali krediti
  • Krediti za mala i srednja preduzeća

 

Primer integracije softverskog rešenja za sektor bankarstva možete pogledati/preuzeti u .PDF formatu na pratećem linku: Softver za sektor bankarstva