PROZONE omogućava da realizujete procese  prelaska iz klasičnog na elektronsko poslovanje.

 

Razvoj veb aplikacija

Naša ponuda uključuje usluge: konsultantske usluge, definisanje arhitekture veb aplikacija, projektovanje i odabir tehnologija, razvoj i testiranje, održavanje i podrška veb baziranih softverskih rešenja.

Naš razvojni tim pruža usluge kompletne izrade veb bazirana rešenja našim klijentima:

 • Korporativne ekstranet i intranet portale
 • Intranet i druge aplikacije za elektronsku trgovinu
 • Onlajn baze podataka i biblioteke dokumenata
 • Aplikacije  koje podržavaju „Web 2.0“ tehnologiju
 • Rešenja za upravljanje sadržajima (upravljanje sadržajima za veb, upravljanje dokumentima)
 • Rešenja za poslovne tokove i procese
 • Portali za međusobnu saradnju
 • SaaS aplikacije
 • Aplikacije na zahtev i po meri klijenata

 

 

Razvoj mobilnih aplikacija

PROZONE pruža i vertikalna rešenja prilagođena vašem tržištu i postavlja jednostavnu integraciju sa postojećim sistemom za upravljanje sadržajima.

Za klijente:

 • Korišćenje mobilnih tehnologija i društvenih mreža koji su u stalnom porastu
 • Specijalizovani servisi i dodatne funkcionalnosti
 • Praktičan pristup uslugama kompanije i veb stranicama na mobilnim uređajima
 • Dodatni marketinški kanali – trgovina mobilnim aplikacijama

Za napredne korisnike

 • Alat za rad za pristup kompanijskoj dokumentaciji, informacije i funkcionalnosti
 • Poboljšanja u poslovnim procesima (primer: geografske lokacije vozila u kompanijama koje posluju u oblastima prevoza i transporta putnika i robe).

Mobline platforme za razvoj

 • Browser, native, hybrid
 • iPhone / iPad, Android…
 • Korišćenje kontrola u cilju prilagođavanja specifičnostima svake pojedinačne platforme
 • Integracija sa postojećim odnosno već ugrađenim funkcijama pametnih telefona (GPS, kontakti, orijentacija i rotacija ekrana itd.).

 

 

Na našoj lokaciji / Na lokaciji klijenta

 • Pojedinačan pristup – ekonomično rešenje za svakog pojedinačnog korisnika
 • Fleksibilnost i prilagodljivost razvojnih timova – naš timovi za razvoj softvera se prilagođavaju promenama i zahtevima klijenata
 • Upravljivost procesa razvoja – naši klijenti imaju mogućnost kontrole realizacije projekta u bilo kojoj fazi
 • Procesi osnove razvoja softvera dokazanim metodologijama
 • Modeli fleksibilnog plaćanja – fiksna cenai/ili cena prema utrošenom vremenu
 • Više od deset godina iskustva I učestvovanja u mnogim uspešnim projektima širom sveta

 

 

Detaljnu prezentaciju rešenja iz oblasti Web and Mobile Application Development možete pogledati i na engleskom jeziku – ppt/pdf.