PROZONE pruža sveobuhvatna rešenja za upravljanje i održavanje imovine kompanijama uz korišćenje i implementaciju IBM Maximo softverskog proizvoda.

Ova rešenja omogućuju da se poveća pouzdanost opreme i infrastrukture kao i njenog održavanja u kompanijama svih veličina. Primena IBM Maximo softverskih proizvoda omogućuje bolju kontrolu troškova, poboljšanje učinkovitosti, efikasno upravljanje imovinom, objektima, IT opremom kao i osobljem zaduženim za pružanje usluga i održavanje svih materijalnih i nematerijalnih sredstava.

 

Sa IBM Maximo Enterprise Asset Management rešenjem koje je već više od deset godina lider  na Gartnerovoj listi EAM rešenja,  moguće je značajno unaprediti procese koji su vezani za životni ciklus opreme i sredstava – od nabavke do održavanja. Na taj način se postižu bolje performanse iskorišćenosti opreme kao i smanjenje operativnih troškova.

Pored standardnih modula (upravljanje: imovinom, nabavkama, repromaterijalima i rezervnim delovima, ugovorima i uslugama), Maximo softverski proizvodi pružaju i mnoge druge prednosti.

Uvođenjem Enterprise Asset Management sistema benefiti u kompaniji mogu biti višestruki:

 • Identifikacija svih vrsta asseta na nivou kompanije (prikupljanje informacija, konsolidacija, analiza)
 • Unifikacija procesa vezanih za životni ciklus opreme i sredstava unutar preduzeća i svih njegovih delova
 • Opimizacija zaliha rezervnih delova u skladu sa potrebama kompanije na osnovu analitike iz sistema
 • Unapređenje operativne efikasnosti kroz veću pouzdanost, dostupnost i iskorišćenje opreme
 • Povećanje životnog veka sve vrste opreme kroz unapređenje održavanja
 • Unapređenje performansi opreme i sredstava kroz preventivno održavanje zasnovno na analitičkim podacima iz sistema
 • Smanjenje troškova održavanja unapređenjem održavanja prema stanju opreme (prediktivno održavanja) kroz integraciju sa SCADA sistemima čime se problemi uočavaju pre nego što nastupe
 • Povećanje iskorišćenosti radne snage kroz unapređenje planiranja resursa koji su potrebni za izvršavanje radnih naloga
 • Praćenje troškova radne snage i materijala kroz integraciju sa ERP sistemima
 • Unapređenje procesa donošenja odluka na bazi dostupnosti analtičkih podataka iz sistema
 • Implementacija najbolje prakse koje se koriste u održavanju opreme a koje sistem donosi sa sobom

PROZONE  stručni tim za implementaciju IBM Maxima sastoji se od sertifikovanih konsultanata koji su razvijali i primenili softvere u kompanijama širom sveta omogućivši im povećanje efikasnosti, bolju kontrolu poslovanja i upravljanje poslovima upravljanja imovinom i održavanjem prilikom implementacije projekata na Bliskom istoku i u Velikoj Britaniji.

PROZONE kao partner kompanije IBM je autorizovan za prodaju i implementaciju Asset Management rešenja zasnovanih na IBM Maximu. Osim standardnih on-premise rešenja IBM Maximo se može koristiti i kao Cloud ili SaaS rešenje. Više informacija na bit.ly/IBM_EAM

 

Detaljnu prezentaciju rešenja iz oblasti Enterprise Asset Managementa možete pogledati i na engleskom jeziku – ppt/pdf.