Collaboration software (kolaborativni softver) je aplikacija koja pomaže ljudima koji su uključeni u rešavanje nekog zajedničkog zadatka da brže i jednostavnije dođu do cilja. Prozone se bavi kreiranjem softverskih rešenja za kolaboraciju zaposlenih, saradnju sa eksternim korisnicima i kupcima, kao i komunikaciju državnih organa sa  građanima.

Ovaj softver unapređuje i povećava perfirmanse poslovnih procesa kroz:

  • smanjenje troškova eliminisanjem potrebe za štampanjem, distribuiranjem, ručnom obradom i arhiviranjem informacija i dokumentacije koja se razmenjuje sa internim i eksternim korisnicima
  • smanjenje grešaka i skraćenje vremena potrebnog za prikupljanje i obradu podataka i dokumenata u okviru projektnih timova ili od potencijalnih kupaca uz efikasnu intergraciju sa internim sistemima
  • automatizaciju poslovnih procesa u kojima učestvuju interni i eksterni korsnici uz korišćenje analitičkih podataka pri izvršavanju procesa
  • saradnju internih i eksternih korisnika na projektima razičitog tipa koja uključuje zajedničku pripremu i međusobnu razmenu dokumentacije, deljenje ideja, vremensko organizovanje projekata i zadataka

PROZONE rešenja za kolaboraciju podržavaju saradnju grupa korisnika kao i individualnih korisnika. Ova rešenja su podržana na različitim platformama čime je postignuta velika fleksibilnost implementacije i podrške za različite scenarije upotrebe.

Web Portali
PROZONE implementira web portale zasnovane na Microsoft SharePoint i Liferay softverskim proizvodima. Ova rešenja pomažu kompanijama da saradnju sa klijentima kao i potencijalnim kupcima podignu na viši nivo kroz personalizovani pristup, social kolaboraciju, razmenu informacija i dokumenata. Portali predstavljaju jedinstvenu tačku pistupa aplikacijama, servisima, informacijama kao i social konekcijama koje su potrebne da bi se zadovoljile poslovne potrebe. Za državne organizacije portal predstavlja ulaznu tačku koja omogućava dvosmernu interakciju sa građanima i korisnicima svojih usluga unapređujući svoj rad uz povećanje transparentnosti.

Social collaboration
PROZONE rešenja za social collaboration u kojima učestvuju klijenti, korisnici usluga, partneri kao i zaposleni povećavaju produktivnost iefikasnost kompanije uvodeći inovativnost i pomažući proces digitalne transformacije.

U današnje vreme korišćenjem mobilnih rešenja omogućen je stalan pristup resursima, zaposlenima i korisnicima u realnom vremenu bez obzira na lokaciju. Sa druge strane društvene mreže povezuju ljude bez obzira na udaljenost i vremensku zonu.

Naša social collaboration rešenja omogućavaju različite metode saradnje među korisnicima: deljenja informacija, dokumenata, upravljanja projektima, upravljanja poslovnim procesima uz kreiranje realnog radnog okruženja uz korišćenje integrisane platforme sa aplikacijama za saradnju kao što su Team Workspaces, ActivityStrems, wikis, content management alati, email, kalendar, task management.

Trudimo se  da našim korisnicima unapredimo poslovne procese na taj način što će svakodnevne poslove obavljati u collaboration radnom okruženju koristeći  mnogobrojne funkcionalnosti koje im stoje na raspolaganju.