Prozon pruža kompletan ciklus razvoja softverskih usluga, od rešenja i dizajna softvera, njegove implementacije, unapređenja, podrške i primene.

Prozone je učestvovao u razvoju mnogih projekata za velike kompanije zajedno sa svojim strateškim partnerima.
U cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga u kontonuitetu, ulažemo u sopstvene kadrove kako bi se specijalizovali za nova tehnološka rešenja, razvoj, njihovo sprovođenje i implementacije kompletnih informacionih sistema u srednjim i velikim kompanijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Ovakav način rada je omogućen zahvaljujući našem projetknom i ratvojnom stručnom timu koji je obučen u različitim oblastima koje pokrivaju informacione tehnologije što pozicionira našu kompaniju kao proaktivnog partnera.

 

Prozone obezbeđuje svojim korisnicima „high-end“ Java rešenja kao i sledeće usluge:

  • Razvoj Java Desktop i J2EE Web aplikacija
  • Razvoj J2EE softvera korišćenjem „open source“ okvira poput Apache Struts, Hibernate, Spring
  • Migracije aplikacija baziranih na Java/J2EE
  • Dizajn softverskih arhitektura J2EE aplikacija
  • Testiranje postojećih aplikacija Java/J2EE

 

Proces razvoja softvera u kompaniji Prozone odlikuje analitički pristup i standardizovane procedure. Uvođenjem internih procedura koje su definisane u okviru ISO standarda 9001 definišu metodologiju rada koji pomaže da se kao kompanija interaktivno razvijamo, usvajamo nove pristupe, ublažavamo rizik i proveravamo kvalitet softvera. Prozone razvija i implementira softver i poslovne procedure koje su u potpunosti prilagodljive potrebama korisnika kao i svim tipovima različitih projekata.