eDocumentus addOn za IBM Maximo, aplikativni sistem za Enterprise Asset Management rad sa eDocumentus dokumentima u okviru IBM Maximo sistema.

Komponenta omogućava Maximo korisnicima da čuvaju i organizuju dokumente u bezbednom repozitorijumu – eDocumentus.

Repozitorijum dokumenata može biti kriptovan i na taj način se značajno poboljšava bezbednost čuvanja dokumenata u IBM Maximo u odnosu na standardnu Maximo dokument komponentu.

 

 

eDocumentus for Maximo komponenta omogućava korisnicima organizovanje dokumenata u foldere, snimanje dodatnih atributa o dokumentima korišćenjem atributa i tipova dokumenata, jednostavnu pretragu dokumenata po atributima ili sadržaju istih, praćenje verzija dokumenta kao i beleženje svih informacija o izmenama dokumenta.

 

eDocumentus for Maximo je standardna Maximo komponenta koja se po svojoj arhitekturi u potpunosti integriše u sistem i kao takva, nakon istalacije, pojavljuje se u okviru Application Designer-a. Komponenta se integriše u Control Palette i može se koristiti na standardan način za definisanje izgleda forme kao i ostale Maximo komponente.