Softverski paket eNabavke, obuhvata kompletan niz poslovnih aktivnosti koje uključuju procese javnih i svih ostalih nabavki, kao i druge procese koji im prethode ili slede. Osnovu sistema predstavlja eDocumentus – integrisani sistem za upravljanje dokumetnima i poslovnim procesima.

eNabavke predstavljaju nadgradnju i proširenje eDocumentusa kroz implementaciju specifičnih internih procedura koje se koriste u komercijalnom poslovanju u kompanijama. Ovo rešenje omogućava istovremeno rad i sa dokumentima i relacionim podacima u ugodnom jedinstvenom korisničkom okruženju.

Softverski paket eNabavke obuhvata ceo ciklus nabavki u jednom preduzeću koji polazi od izrade i usvajanja plana nabavki, obrade zahteva za nabavku, sprovođenja nabavki, prikupljanja i ocenjivanaja ponuda, izbora najpovoljnije ponude, ugovaranja, praćenja realizacije nabavki i plana nabavki i izveštavanja o nabavkama.

eNabavke su u potpunosti usklađene sa procedurama propisanim u Zakonu o javnim nabavkama Republike Srbije i njegovim podzakonskim aktima. Pored toga omogućuju prilagođavanje rešenja kroz implementaciju internih procedura nabavki koje važe u kompanijama.

Sledeće funkcionalne celine čine softverski paket eNabavke:

 • Rad sa šifarnicima – unos, pretraživanje i održavanje
 • Planiranje nabavki na godišnjem nivou i praćenje realizacije plana
 • Obrada zahteva za nabavku
 • Formiranje i obrada naloga za nabavku
 • Priprema nabavke
 • Priprema i odobravanje osnovne dokumentacije za pokretanje nabavke
 • Priprema i odobravanje konkursne dokumentacije
 • Slanje konkursne dokumentacije
 • Prijem ponuda
 • Priprema zapisnika o otvaranju ponuda
 • Unos detalja i klasifikacija ponuda i njihovo ocenjivanje
 • Priprema i odobravanje odluka o najpovoljnijoj ponudi
 • Obrada ugovora i aneksa ugovora
 • Obrada faktura, eksternih knjižnih odobrenja i zaduženja i internih knjižnih zaduženja
 • Praćenje realizacije nabavke
 • Izveštavanje Uprave za javne nabavke

Svi dokumenti koji nastaju u procesima nabavki, pored toga što se kreiraju iz predefinisanih obrazaca, smeštaju se u sistem za upravljanje dokumentima. Ova funkcionalnost je u potpunosti integrisana u korisnički interfejs sistema eNabavke i omogućava sistematizovano organizovanje dokumenata koji su vezani za nabavke. Dokumenti se organizuju u predmete nabavki i kroz jednostavan korisnički interfejs su lako dostupni korisnicima prilikom rada sa pojedinim nabavkama.

eNabavke su jedinstveno softversko rešenje na našem tržištu za organizacije koje sprovode javne nabavke.

Šta se dobija uvođenjem PROZONE workflow softverskih rešenja za komercijalno poslovanje:

 • U potpunosti podržano elektronsko planiranje, organizovanje, praćenje i izveštavanje o javnim nabavkama u skladu sa zakonskim propisima o javnim nabavkama u Republici Srbiji.
 • Uvođenje automatizacije kompletnog procesa nabavki, počevši od plana nabavki, preko podnošenja i obrade zahteva za nabavku, sprovođenja javnih nabavki i praćenja njihove realizacije.
 • Automatsko generisanje izveštaja za Upravu za javne nabavke.
 • Delimična ili potpuna automatizacija poslovnih procesa, koji se izvršavaju po unapred definisanom modelu.
 • Puna i prirodna integrisanost sa sistemom za upravljanje dokumentima.
 • Smanjenje upotrebe papira, ljudskog rada, kašnjenja i grešaka nastalih ljudskim faktorom, izostavljanjem klasične dostave dokumenata…
 • Ušteda u vremenu bržom distribucijom radnih zadataka kroz definisanje rokova izvršenja za pojedine aktivnosti i celokupne procese.
 • Jasna, jedinstvena i proširiva metodologija ocenjivanja ponuda.
 • Transparentnost poslovnih procesa uvidom u trenutno stanje svakog procesa ili aktivnosti.
 • Fleksibilnost organizacije mogućnošću  jednostavnog modeliranja i dodavanja novog poslovnog procesa ili reinžinjeringom postojećeg.
 • Efikasno administrativno praćenje svih poslovnih procesa u sistemu koji su još uvek u toku i faza u kojima se ti procesi nalaze.
 • Prilagodljivost rešenja specifičnim internim procedurma svake kompanije.
 • Jednostavna integracija sa informacionim sistemom korisnika.