Aplikacija za pravne poslove – elektrosnki sudski predmeti “eSudskiPredmeti” omogućava unos ili preuzimanje podataka o sudskim predmetima, njihovo praćenje kroz sve faze kroz koje prolaze, pretragu i izveštavanje, generisanje i praćenje rokovnika kao i rad sa neophodnim šifarnicima.

 

Podržani su sledeći tipovi sudskih postupaka:

  • Izvršni na osnovu verodostojne isprave
  • Parnični
  • Izvršni
  • Prekršajni
  • Krivični
  • Privredni prestupi
  • Vanparnični
  • Stečajni
  • Upravni postupci

 

Omogućen je izvoz podataka u Excel, generisanje odgovarajućih dokumenata iz obrazaca, kao i napredne operacije: unos podataka o fazama ili o toku procesa, spajanje predmeta i povezivanje predmeta.

Prva stranica koju korisnik vidi posle prijave jeste rokovnik, odnosno tabela sa zaduženjima u narednom periodu. U rokovnik se automatski (iz aplikacije) upisuju bitni podaci (na primer vezani za ročišta) ali i svaki korisnik može da u njega unese proizvoljne podatke. U slučaju kada je rokovnik popunjen iz aplikacije, u njemu postoji veza kojom se odmah otvara relevantni predmet.

Izveštaji po tipovima postupka dostupni su Upravi za celo društvo a u ograncima za odgovarajući ogranak. Pretraga je omogućena po raznim kriterijumima, za sve vrste predmeta ili samo za predmete određenog tipa.

Aplikacija je integrisana sa sistemom za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima eDocumentus. Sva potrebna dokumentacija može da se čuva u elektronskom obliku i direktno je dostupna iz aplikacije, odnosno iz samog predmeta.