Kompanija PROZONE-a razvila je sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima čije osnovne funkcije obuhvataju:

 • rukovanje fizičkim skladištenjem dokumenata
 • organizaciju dokumenata u logičke strukture
 • rukovanje životnim ciklusom dokumenata
 • pretraživanje dokumenata
 • kontrolu pristupa dokumentima
 • podršku za razmenu i deljenje podataka
 • podršku za kolaboraciju više učesnika
 • podršku za definisanje poslovnih procesa (workflow)
 • automatske procedure za vođenje poslovnih procesa
 • izveštavanje o poslovnim procesima
 • administraciju sistema

eDocumentus je aplikativni sistem i softverska platforma razvijena od strane projektnog i razvojnog tima PROZONE-a. Osnovna namena proizvoda je upravljanje elektronskim dokumentima i automatizacija poslovnih procesa (Document Management & Workflow Management System).

eDocumentus je moderan poslovni sistem koji je u mogućnosti da zadovolji sve potrebe korisnika za rad sa dokumentima. Osim osnovne funkcije, Document Management System integriše i Record Management i Workflow Management sisteme.

Namenjen je korisnicima koji imaju potreba da organizuju, kreiraju, distribuiraju i vrše pregled poslovnih dokumenata. Pored toga sistem omogućava i dokumentovanje poslovnih procesa u toku “životnog ciklusa” dokumenta: od kreiranja do arhiviranja u elektronskoj formi. U funkcije ovog sistema za upravljanje dokumentima uključena je identifikacija dokumenata, snimanje, pregled, praćenje promena, verzioniranje, upravljanje poslovnim procesima, predstavljanje dokumenata.

eDocumentusu je moguće pristupiti pomoću bilo kojeg internet pretraživača (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera itd.).
Pored korišćenja eDocumentus aplikacija, sistem omogućava integraciju sa drugim sistemima (webservices, tool-agents…) tako da korisnik radeći u svom sistemu, zapravo radi u eDocumentusu.

eDocumentus je modularan enterprise sistem koji osim svojih bazičnih funkcionalnosti obezbeđuje svojim korisnicima i napredne funkcije uz pomoć softverskih alata. Softverski eDocumentus alati su komercijalne aplikacije koje se licenciraju kao eDocumentus dodaci (addOn), tj. za njihov rad je neophodna i eDocumentus platforma.

eDocProcessEditor
eDoc Proces Editor je grafički alat pomoću kojeg se na jednostavan i intuitivan način kreiraju definicije procesa spremne i prilagođene za izvršavanje u okviru eDocumentus sistema.Više o eDocProcessEditor-u možete pročitati ovde.

eDocumentusSigner
eDocumentusSigner je klijentska aplikacija (instalirana na korisnikovom računaru) koja služi za elektronsko potpisivanje dokumenata u eDocumentus sistemu. Više informacija o eDocumentusSigner-u možete pronaći na ovom linku.

Publikaciju Prozone softverskog rešenja možete preuzeti na pratećem linku: eDocumentus – upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (DMS BPM)