eDoc Proces Editor je grafički alat pomoću kojeg se na jednostavan i intuitivan način kreiraju definicije procesa spremne i prilagođene za izvršavanje u okviru eDocumentus sistema.

Editor je u potpunosti baziran na standardu donešenom od strane WfMC-a (Workflow Management Coalition), organizacije koja je odgovorna za donošnje standarda u oblasti workflow-a. Jedan od standarda ove organizacije jeste i standard za modelovanje poslovnih procesa (XPDL standard) kojega se eDocumentus Proces Editor u potpunosti pridržava. Rezultat modelovanja je XML fajl koji se potom uvozi u eDocumetus sistem, nakon čega je moguće kreirati instance poslovnih procesa baziranih na ovoj definiciji.

Grafički interfejs eDocumentus Process Editor-a omogućava jednostavno modelovanje poslovnog toka umetanjem grafičkih elemenata koji predstavljaju učesnike u procesu, podprocese, aktivnosti procesa i tranzicije koje ih povezuju.

Dodatni podaci o tipovima varijabli, varijablama procesa, definicijama aplikacija koje se izvršavaju, itd. modeluju se kroz veoma moćan sistem panela gde je moguće opisati svaki detalj izvršavanja procesa.

Editor poseduje velik skup šablona i već definisanih procesa koje je moguće iskoristiti i time rešiti standardne zadatke kao što je slanje email-a, vraćanje procesa na prethodni korak, delegiranje zadatka i slično. Korišćenjem i unapređivanjem ovog skupa, vreme izvršenja svakog sledećeg procesa se skraćuje, jer se modelovani delovi ne moraju ponovo modelovati.

eDoc Proces Editor omogućuje direktno povezivanje sa pokrenutom verzijom eDocumentus i učitavanje novog ili modifikovanje postojećeg porcesa. Pored mogućnosti učitavanja procesa, povezivanje sa edocumentus sistemom omogućuje i korišćenje objekata eDocumentusa direktno u editoru, čime se postiže bolja validacija definicija procesa.

 

Pri modelovanju procesa eDoc Process Editor svodi na minimum rad potreban za izradu korisničkog interfejsa radnih zadatka. Pri definisanju ovih aktivnosti, postavljanjem predefinisanih zadataka definiše se sadržaj, izgled i ponašanje korisničkog interfejsa (odnosno formi koje će biti prikazane).

eDocumentus sadrži veći broj predefinisanih zadataka koji se odnose na rad sa folderima, dokumentima, predmetima i njihovim atributima, zadaci postavljanja odluka, odabira i potpisivanja, kao i zadaci za rad sa listama, kolekcijama itd. Napredne opcije  radnih zadataka odnose se na unos krajnjih rokova izvršavanja, prioriteta i opisa zadatka, a definišu se postavljanjem dodatnih atributa aktivnosti, kroz grafički interfejs. Rokovi izvršenja mogu se definisati kako za pojedine aktivnosti, tako i za grupe aktivnosti i za ceo proces.