Upravljanje sredstvima predstavlja sistem kojim se nadgleda, upravlja i održava imovina i druga stredstva rada u kompaniji. IBM Maximo je lider u oblasti softverskih rešenja za upravljanje i održavanje imovine, a PROZONE ga je upotpunio svojim proizvodom, sistemom za upravljanjem tehničkom dokumentacijom – DMS za Maximo.

PROZONE je prepoznao značaj upravljanja tehničkom dokumentacijom u okviru poslovnih procesa koji se implementiraju u IBM Maximo Asset Management sistemu. Maximo korisnici mogu, koristeći naše rešenje za upravljanje dokumentima da koriste sve standardne funkconalnosti za upravljanje tehničkom dokumentacijom. Pristup dokumentaciji je omogućen na isti, kontrolisan način kako za korisnike Maxima tako i za korisnike koji pristupaju sistemu izvan Maximo EAM sistema. Ove funkcionalnosti su omogućene potpunom integracijom eDocumentus DMS sistema sa IBM Maximom. Dokumentaciji se pristupa kroz interfejs Maximo aplikaciju gde se za svaki objekat koji se prati vezuju strukture dokumenata.

Prednosti korišćenja DMS za Maximo:

• Potpuno integrisano rešenje sa IBM Maximo EAM
• jednostavan rad sa tehničkom dokumentacijom u okviru poznatog IBM Maximo okruženja
• bezbedno i kontrolisano okruženje za kreiranje, čuvanje i upravljanje tehničkom dokumentacijom
• pristup jedinstvenom repozitorijumu dokumenata – kroz Maximo, eDocumentus web klijentsku aplikaciju, Windows Explorer, MS Outlook
• kreiranje i odobravanje workflow procesa vezanih za tehničku dokumentaciju direktno iz Maximo EAM sistema
• brzo i efikasno pretraga tehničke dokumentacije na osnovu veze koja je ostvarena između podataka iz Maximo EAM sistema i dokumenata čuvanih u eDocumentus DMS sistemu

 

Više informacija o ovom proizvodu možete pronaći ovde: DMS za Maximo