PROZONE implementira kompletna Case Management rešenja koja su zasnovana na eDocumentus platformi. eDocumentus platforma omogućava organizovanje i kombinovanje struktuiranih i nestruktuiranih podataka i sadržaja omogućavajući organizacijama izvršavanje poslovnih procesa, rad sa relacionim podacima i dokumentima koji učestvuju u procesima u okviru jedinstvenog sistema.

PROZONE Case Management rešenja podržavanju korisnike u raznim industrijama, gde god je potrebno uvesti fleksibilnost i inteligenciju u izvršavanja poslovnih procesa, implementirati bazu znanja istorijskih podataka i elektronsku arhivu dokumentacije koja nastaje uz analizu sa povratnim uticajem na rad sistema.

Primeri Case Management rešenja koje je PROZONE do sada sa uspehom implementirao su:

eInvesticije

Investicije, njihovo planiranje i praćenje, predstavljaju važan segment poslovanja mnogih preduzeća. Aplikacija eInvesticije, bazirana na eDocumetusu upravo pokriva sve aspekte delovanja kompanija koje se bave investicijama.
eInvesticije omogućavaju planiranje investicija kroz kreiranje i generisanje više verzija plana investicija, njihovo menjanje i usklađivanje na nivou grupa i podgrupa pozicija, kao i samih pozicija, sve do odobravanja i usvajanja konačnog plana. Grupe i podgrupe pozicija definišu se u skladu s potreba svakog pojedinačnog klijenta.

eSudskiPredmeti
Ova aplikacija omogućava unos ili preuzimanje podataka o sudskim predmetima, njihovo praćenje kroz sve faze kroz koje prolaze, pretragu i izveštavanje, generisanje i praćenje rokovnika kao i rad sa neophodnim šifarnicima.

eOpštiPoslovi
Aplikacije koje se odnose na opšte poslove, obuhvataju čitav niz poslovnih aktivnosti koje uključuju preuzimanje i raspoređivanje ulazne pošte, opšti proces obrade internih i eksternih predmeta, kao i evidenciju donatorskih i ostalih ugovora.
Osnovu sistema predstavlja eDocumentus – integrisani sistem za upravljanje dokumetnima i poslovnim procesima. Aplikacija predstavljaju njegovu nadgradnju i proširenja koja omogućavaju rad sa dokumentima ali i svim relacionim podacima u jednostavnom korisničkom okruženju.