Prozone je kreirao upravljački informacioni sistem tržišnog nadzora za Sektor tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovaj novi i unapređeni sistem će inspektori u Srbiji ovih dana početi da koriste. Inspekcije tj. organi tržišnog nadzora sprovode aktivnosti na osnovu kojih utvrđuju da li su proizvodi koji se nalaze na našem tržištu usaglašeni sa zahtevima i propisima o zdravlju, bezbednosti i drugim aspektima.

Upravljački informacioni sistem tržišnog nadzora koji je trenutno u fazi implementacije, čine:
1. MIMIS – upravljački informacioni sistem tržišne inspekcije
2. NEPRO – plus – javni portal na kome će biti dostupne informacije o razlozima povlačenja određenih proizvoda sa tržišta, njihovom proizvođaču, linkovi koji ukazuju na to u čijoj nadležnosti su povučeni proizvodi i td.

Naše rešenje pomaže inspekcijskim službama da efikasnije planiraju i vrše inspekcijski nadzor kao i da se na jednom mestu sakupe svi upravlјački izveštaji sa inspekcijskim podacima.

Cilj ovih upravljačkih sistema je da se pruži podrška sprovođenju zakona koji se odnose na proizvode i tržište. Osim toga, implementacijom našeg informacionog sistema se unapređuje niz drugih aktivnosti kao što su:
- sprečavanje ulaska opasnih proizvoda na tržište Srbije
- zaštita potrošača od neodgovornog poslovanja privrednih subjekata
- obezbeđenje uslova za poštenu tržišnu utakmicu
- smanjenje troškova inspekcijskih službi
- sprovođenje hitnih mera prilikom povlačenja opasnih proizvoda sa tržišta
- pružanje informacija Upravi carina
- obezbeđenje podataka i rezultatima aktivnosti inspekcija