Prozone je implementirao informacioni sistem za kompaniju Raiffeisen Assistance koja se bavi poslovima posredovanja i zastupanja u osiguranju. Ovaj novi informacioni sistem njihovi brokeri koriste od prošle godine sa ciljem pojednostavljivanja svakodnevnog operativnog rada i optimizacije postojećih poslovnih procesa.

Posrednici između osiguravajućih kuća i klijenata rade u interesu klijenta savetujući ga o izboru osiguranja, rizicima i zastupaju ih u svim fazama ugovora o osiguranju.

Prozone je osmislio i implementirao informacioni sistem koji podržava i unapređuje sve aktivnosti jednog brokera osiguranja, a implementacijom ovog sistema je omogućeno:
● upravljanje polisama
● pomoć u prikupljanju premija osiguranja
● brz i lak pristup i upravljanje dokumentima
● usaglašenost poslovanja sa postojećom zakonskom regulativom
● bezbedonosni mehanizmi i sigurnosne norme itd.
Uz intuitivan i napredan korisnički interfejs korišćenjem ovog sistema omogućeno je smanjenje operativnih troškova i rizika. Brokeri osiguranja kompanije Raiffeising Assistance su od sada u mogućnosti da pristupaju svojim podacima sa bilo kog mesta, bilo kada i da budu sigurni da su njihovi podaci osigurani unapređenim bezbedonosnim mehanizmima.