Novosti i događaji

Brokeri osiguranja kompanije Raiffeisen Assistance od nedavno koriste naš informacioni sistem

09/03/2015

Prozone je implementirao informacioni sistem za kompaniju Raiffeisen Assistance koja se bavi poslovima posredovanja i zastupanja u osiguranju. Ovaj novi informacioni sistem njihovi brokeri koriste od prošle godine sa ciljem pojednostavljivanja svakodnevnog operativnog rada i optimizacije postojećih poslovnih procesa. Posrednici između osiguravajućih kuća i klijenata rade u interesu klijenta savetujući ga o izboru osiguranja, rizicima [...]

Pročitajte detaljnije »

Inspektori tržišnog nadzora uskoro počinju da koriste informacioni sistem kojeg je kreirao Prozone

09/01/2015

Prozone je kreirao upravljački informacioni sistem tržišnog nadzora za Sektor tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pročitajte detaljnije »

Nova verzija Maxima

05/01/2015

Nova verzija IBM Maximo Asset management-a 7.6 je izdata tokom decembra. Isprobajte nove funkcionalnosti koje donosi Maximo: • Poboljšani korisnički interfejs • Značajna unapređenja Maximo analitike i izveštavanja • Ugrađena funkcionalnost mobilnog pristupa Maximu za koju nije potrebno dodatno licenciranje Više informacija o novim Maximo funkcionalnostma mođete pronaći ovde. Ukoliko razmišljate o implementacije Asset management [...]

Pročitajte detaljnije »

Prоgrаmirаnjе јеstе i оstаćе pоsао budućnоsti

24/03/2014

I bеz vеlikih nаučnih studiја оdаvnо је јаsnо dа је prоgrаmirаnjе, sа svim svојim pоdvrstаmа, јеdnа оd prоfеsiја čiјi ćе sе znаčај vrеmеnоm uvеćаvаti. Nјеn trеnutni pоlоžај, čаk i u Srbiјi, tе pоvоlјni trеndоvi rаzvоја upućuјu nа tаkаv zаklјučаk. Аli, ipаk оd tоgа višе – snаžni rаzvој nоvih tеhnоlоgiја i njihоvа svе vеćа primеnа u svаkоdnеvnоm živоtu. То pоtvrđuјu i prоgrаmеri sа kојimа smо rаzgоvаrаli. Kоlikо sе IТ sеktоr brzо rаzviја, sаgоvоrnici ilustruјu pоdаtkоm dа је јоš prе dеsеtаk gоdinа prоgrаmеrоm smаtrаn оnај kојi rаdi u nеkоlikо prоgrаmskih јеzikа. Diktаt, pаk, nоvоg vrеmеnа nаmеtnuо је krеirаnjе pоsеbnih grаnа i pоtrеbu dа sе prоgrаmеri оprеdеlе zа spеciјаlizаciјu u оdrеđеnој оblаsti. Тimоvi kојi dаnаs rаdе nа rаzvојim sоftvеrа sаčinjеni su uprаvо оd еkspеrаtа zа оdrеđеnе оblаsti….

Pročitajte detaljnije »

KONTEH14 – prilika studentima da započnu karijeru

21/03/2014

Studentska organizacija EESTEC LC Novi Sad studentima Univerziteta u Novom Sadu predstavlja mogućnosti zaposlenja i razvoja karijere u kompanijama koje posluju u našoj zemlji organizujući “KONTEH – Sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi” na najvećem fakultetu u Republici Srbiji, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. KONTEH je jedinstveni sajam koji povezuje kompanije sa obrazovnim institucijama i ljudskim resursima (studentima, odnosno diplomcima kao kandidatima za posao ili praksu). U toku sajma kompanije izlagači će, kao i prethodnih godina, imati priliku da predstave svoju delatnost studentima kroz neposredni kontakt…

Pročitajte detaljnije »