Saradnja Prozone-a sa jednom od najvećih građevinskih kompanija na svetu – Consolidated Contractors Company.

PROZONE – IT Solutions projektovao je i razvio kompletnu platformu, grafičko korisničko okruženje kao i poslovne alate koje zaposleni u kompaniji Consolidated Contractors Company (CCC) svakodnevno koriste. Alati i „Workflow“ softverska rešenja Prozone prilagođava i proširuje u skladu sa potrebama koje ova građevinska kompanija ima u svom poslovnom sistemu. Saradnja Prozona i CCC traje u kontinuitetu od 2004. godine prvenstveno u oblastima upravljanja dokumentacijom, poslovnim tokovima i procesima.

Od svog osnivanja 1952. godine do danas Consolidated Contractors Company postala najveća građevinsko-inženjerska kompanija na Bliskom istoku i rangirana je u prvih 20 na svetu.  Sedište CCC je u Grčkoj i trenutno ima oko 150.000 zaposlenih sa više od osamdeset nacionalnosti. Ova velika svetska građevinska kompanija posluje u preko 40 zemalja na skoro svim kontinentima a najviše u Africi i na Bliskom istoku (Liban, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar).

Softverski sistem koji je kreirao Prozone u CCC omogućuje automatsku realizaciju tokova poslovnih procesa prema aktivnostima koje su za taj proces definisane – “Workflow” .

Workflow omogućava korisnicima da definišu radne procese u okviru čijih aktivnosti se generišu dokumenti kojima sistem upravlja. Jednostavno rečeno, workflow definiše „ko, šta, kada i kako“ radi. Korisnik odnosno zaposleni koji ima mogućnost da kreira poslovni proces, može da definiše novi ili izabere neki od postojećih šablona koji će odgovarati procesu – poslovnom toku – koji će biti izvršen.

Glavne karakteriste ovog sistema su:

  • Automatsko dodeljivanje zadataka za sve korisnike koji pripadaju određenoj grupi korisnika odnosno funkcija koje imaju, na temelju modela poslovnog procesa.
  • Jednostavna automatizacija radnih zadataka koji zahtevaju više odluka u zavisnosti da li oni trebaju/moraju biti izvedeni u paralelno ili uzastopno.
  • Jednostavna automatizacija zadataka koji zahtevaju odobrenje za određene akcije
  • Učinkovito upravljanje i nadzor svih poslovnih procesa u poslovnom sistemu koji još uvek nisu završeni u potpunosti kao i njihovo praćenje svim definisanim fazama
  • Potpuna i intuitivna integracija sa sistemom za upravljanje dokumentima
  • Grafičko korisničko okruženje je dostupno za projektovanje i planiranje poslovnih procesa u kojem korisnici mogu lako definisati svoje radne procese
  • Mogućnost automatskog povezivanja sa podacima i procedurama iz svih spoljnih sistema.

Ovo jedinstveno sistemsko rešenje omogućuje zaposlenima u CCC da na jednostavan način zajednički učestvuju u upravljanju aktivnostima, tokovima rada i procesima sa pozitivnom učinkovitošću u izvršavanju svakodnevnih, operativnih zadataka.