Implementacija IBM Maximo Enterprise Asset Management sistema

Petrochemical Industries Company K.S.C (PIC) je državna kompanija, osnovana 1960. godine, u svom sastavu ima 3 pogona za proizvodnju Amonijaka kao i dva urea pogona. Po obimu godišnje proizvodnje PIC je najveći proizvođac tog tipa u regionu.

 

IBM Maximo Asset Management je sistem koji se u PIC-u koristi za upravljanje i održavanje osnovnih sredstava mašina i opreme, magacinsko poslovanje i preventivno održavanje. Sistem je integrisan sa Oracle E-Business Suite proizvodom u okviru kojeg se obavlja process nabavki. Sistem ima 300 korisnika.

Kompanija Prozone je u Julu 2012. godine započela projekat Upgrade-a sa IBM Maximo Asset Management verzije 5.2 na verziju 7.5.0.3. Planirane usluge uključivale su kompletnu implementaciju nove verzije softvera – od biznis analize i planiranja do realizacije korisničkih zahteva i isporuke softvera.