Implementacija IBM Maximo Enterprise Asset Management sistema

Kuwait Oil Company godine je državna kompanija, osnovana 1934. godine koja se bavi istraživanjem, vađenjem i distribucijom sirove nafte i  prirodnog gasa i ima približno oko 50.000 zaposlenih.

 

PROZONE izvršena rešenja

IBM Maximo Asset Management je sistem koji se u KOC-u za kompletan životni ciklus osnovnih sredstava i opreme, od održavanja preko nabavki delova i usluga do stavljanja van upotrebe i nabavke novog osnovnog sredstva.

Sistem ima oko 7.500 korisnika i u produkciji je od Januara 2011. godine.

Kompanija Prozone je u okviru projekta implementacije sistema odradila u saradnji sa KOC-om, eSolutions-om i lokalnim partnerom (ACC)  tehničke delove implementacije.

 

Usluge koje je Prozone pružio između ostalog uključuju sledeće:

  • Tehničku analizu i projektovanje sistema u oblasti eBusiness-a, modula za rad za Ugovorima i javnim nabavkama
  • Implementaciju, testiranje i verifikaciju izmena u sistemu u modulima koje je pokrivala
  • Implementaciju, testiranje i verifikaciju 170 izveštaja iz svih oblasti
  • Integraciju sa web portalom za elektronsko unošenje ponuda na tenderima