Kuwait National Petrochemical Company (KNPC) je državna kompanija osnovana 1960, koja se bavi poslovima prerade/distribucije nafte za domaće potrebe kao i distribucije prirodnog gasa.

Kompanija u svom sastavu ima 3 rafinerije (Mina Abdullah, Mina Al Ahmadi, Shuaiba) i u procesu su izrade četvrte rafinerije. Pored rafinerija, kompanija poseduje oko 120 benzinskih stanica širom Kuvajta. Kompanija ima 5.235 stalno zaposlenih i oko 5.000 hiljada radnika zaposlenih po ugovoru. Prema dostupnim finansijskim izveštajima za 2011-tu kompanija je ostvarila profit od 462 miliona Kuvajtskih dinara (oko 1.6 milijardi dolara).

 

PROZONE je u periodu od juna meseca 2011. do jula 2012. implementirao u KNPC:

IBM Maximo Asset Management je sistem koji se u KNPC-u koristi za upravljanje i održavanje osnovnih sredstava mašina i opreme, magacinsko poslovanje, preventivno održavanje kao i za javni proces nabavki robe i usluga. Sistem je integrisan sa poslovnim sistemima Oracle E-Business Suite i sistemom za planiranje i organizaciju posla Oracle Primavera.

Pored navedenih postoje integracije sa jos 20 različitih pod-sistem u okviru kompanije. Sistem ima preko 5.000 korisnika, bazu podataka veličine 140GB i preko 350 GB pratećih dokumenata. Broj radnih naloga u sistemu  je preko 9 miliona. Svaki mesec se unese nekoliko desetina hiljada novih dokumenata (radni nalozi, javne nabavke, fakture, ugovori, zahtevi za nabavku, prijemnice i slično).

Ceo sistem radi na sofisticiranoj konfiguraciji sa mehanizmima za brzi oporavak i geografski distribuiranim fail-over mehanizmima.  Broj serverskih instanci na kojima sistem radi i opslužuje skoro 400 konkurentnih korisnika je 24 podeljenih u 3 cluster-a.

Kompanija Prozone je u okviru projekta upgrade-a sistema na novu verziju odradila u saradnji sa KNPC-jem i lokalnim partnerom (ACC)  kompletnu implementaciju nove verzije sistema. Usluge koje je Prozone pruzio između ostalog uključuju sledeće:

  • Upravljanje projektom
  • Biznis analiza i rad sa korisnicima na definisanju procedura
  • Tehnička analiza i projektovanje sistema
  • Implementaciju, testiranje i verifikaciju izmena u sistemu
  • Implementaciju, testiranje i verifikaciju preko 200 izveštaja
  • Integraciju sistema sa alatima za planiranje (Oracle Primavera) i poslovnim sistemom kompanije (Oracle E-Business Suite)
  • Testiranje i verifikaciju performansi
  • Isporuku i puštanje u rad sistema