Blog Archives

Predstavljamo: naša „Workflow“ rešenja u Libanu

CCC_logo

Written on January 24, 2013 at 12:39, by

Saradnja Prozone-a sa jednom od najvećih građevinskih kompanija u svetu – Consolidated Contractors Company.

PROZONE – IT Solutions projektovao je i razvio kompletnu platformu, grafičko korisničko okruženje (eng. interface) kao i poslovne alate koje zaposleni u kompaniji Consolidated Contractors Company (CCC) svakodnevno koriste. Alati i „Workflow“ softverska rešenja Prozone prilagođava i proširuje u skladu sa potrebama koje ova građevinska kompanija ima u svom poslovnom sistemu. Saradnja Prozona i CCC traje u kontinuitetu od 2004. godine prvenstveno u oblastima upravljanja dokumentacijom, poslovnim tokovima i procesima.

Pročitajte detaljnije »

Petrochemical Industries Company K.S.C (PIC)

Written on September 23, 2012 at 19:09, by

Implementacija IBM Maximo Enterprise Asset Management sistema Petrochemical Industries Company K.S.C (PIC) je državna kompanija, osnovana 1960. godine, u svom sastavu ima 3 pogona za proizvodnju Amonijaka kao i dva urea pogona. Po obimu godišnje proizvodnje PIC je najveći proizvođac tog tipa u regionu.   IBM Maximo Asset Management je sistem koji se u PIC-u [...]

Pročitajte detaljnije »

Kuwait Oil Company

Written on September 23, 2012 at 19:05, by

Implementacija IBM Maximo Enterprise Asset Management sistema Kuwait Oil Company godine je državna kompanija, osnovana 1934. godine koja se bavi istraživanjem, vađenjem i distribucijom sirove nafte i  prirodnog gasa i ima približno oko 50.000 zaposlenih.   PROZONE izvršena rešenja IBM Maximo Asset Management je sistem koji se u KOC-u za kompletan životni ciklus osnovnih sredstava [...]

Pročitajte detaljnije »

Kuwait National Petrochemical Company

Written on September 23, 2012 at 18:50, by

Kuwait National Petrochemical Company (KNPC) je državna kompanija osnovana 1960, koja se bavi poslovima prerade/distribucije nafte za domaće potrebe kao i distribucije prirodnog gasa. Kompanija u svom sastavu ima 3 rafinerije (Mina Abdullah, Mina Al Ahmadi, Shuaiba) i u procesu su izrade četvrte rafinerije. Pored rafinerija, kompanija poseduje oko 120 benzinskih stanica širom Kuvajta. Kompanija [...]

Pročitajte detaljnije »